Webinar: PLA DE CURES PER A LA PERSONA AMB MALALTIA RENAL CRÒNICA