12a JORNADA

Especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària

16 de MAIG 2024

Col·legi d'infermer i infermeres Barcelona

Presentació

Benvolgudes i benvolguts,

Cada any, tenim una cita que ens omple d’alegria i il·lusió, la Jornada d’Especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària que organitzem l’AIFiCC juntament amb altres entitats com vosaltres. Enguany, ja és la 12a edició i aquesta cita la tenim programada el matí del 16 de maig de 2024 al Col.legi d’ Infermeres i Infermers  de Barcelona.

Any rere any, i des de la primera edició, les noves infermeres especialistes en FiC comparteixen els treballs de recerca que han realitzat durant els dos anys de residència. Es premiarà a les 3 millors comunicacions orals, a la millor comunicació en format pòster i per últim és donarà un premi pre-doctorat per l’IDIAP Jordi Gol.

El període d’inscripció estarà obert a partir del 5 d’abril i l’últim dia que tenen els residents per poder entregar els abstracts és el 16 d’abril. Per últim, el 3 de maig comunicarem els escollits per presentar o bé en format de comunicació oral o en format pòster.

Esperem la vostra assistència, per qualsevol dubte a restem a la vostra disposició al correu [email protected]

Una forta abraçada.
Cordialment,
Comitè organitzador

Programa

Dijous 16 de maig

8:30h

RECEPCIÓ / ENTREGA DOCUMENTACIÓ

9:00h

ACTE INAUGURAL

9:30h

COMUNICACIONS ORALS

 • Taula 1: Moderadora Emi Camprubi.
 • Taula 2: Moderadora Empar Domínguez.

11:00h

PRESENTACIÓ POSTERS/ CAFÈ

12:00h

COMUNICACIONS ORALS

 • Taula 3: Moderadora Iris Forcada.

12:45h

CONFERÈNCIA FINAL

 • “Construint un Futur Saludable: La Intel·ligència Artificial en la Pràctica Infermera” Ponent: Marc Fortes Bordas. Responsable de Projectes del COIB.

13:15h

ENTREGA DE PREMIS A LES MILLORS COMUNICACIONS ORALS

 • Millor Pòster per representat de l’AIFiCC.
 • Millors comunicacions oral per representant del COIB.
 • Premi a Pre Doctorat per Idiap Jordi Gol.

13:30h

CLOENDA DE LA JORNADA

 • Marta del Moral i Pairada. Vocal de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Doctoranda del Programa Doctorat Infermeria i Salut de la Universitat de Barcelona.

Inscripcions

Inscripcions gratuïtes per a residents de 2n any

Inscripcions per tutors/es (cost 20€)

Presentació de treballs
(Opció Beca pre-doctorat IDIAP)

La Jornada exposa treballs en format de comunicació oral i pòster.
Els resums dels treballs que es vulguin presentar s’han de fer arribar a través dels formularis que trobareu a continuació (segons el tipus de treball).

Els resum haurà de tenir les següents característiques:

 1. Estructurar el resum de la següent manera: Títol, Autors (amb centre de treball i mail de contacte), Introducció, Objectius, Material i Mètodes, Resultats, Conclusions / Discussió. Màxim: 400 paraules (excloent títol, autors i bibliografia).
 2.   Autors: màxim 6. Escriure els dos cognoms i la inicial del nom, sense punt, i separats per una coma.

La data límit per presentar els resums serà el dia 16 d’abril de 2024 a les 23:59 hores. Els comitès es reserven el dret de poder ampliar aquest termini.

El Comitè Científic és qui decideix el format final de presentació del treball.

A l’adreça de correu electrònic que ens faciliti l’autor responsable de l’enviament es confirmarà la recepció del resum i, posteriorment, el dia 3 de maig de 2024, s’informarà de l’acceptació o no del mateix i la modalitat de presentació que determini el comitè científic (comunicació oral, e-pòster o pòster imprès).

La resta de resums acceptats seran presentats en format electrònic com a pòsters, excepte els 10 millors pòsters, que s’hauran de portar impresos per a la seva exposició permanent i defensa durant la Jornada.

El primer autor serà el responsable i orador, el qual haurà d’estar inscrit a la Jornada per poder presentar el treball.

En un grup investigador, un professional inscrit dóna dret a la presentació d’un màxim de dos resums, si un grup investigador vol presentar tres resums hauran d’estar inscrits a la jornada dos professionals, si quatre resums, tres professionals inscrits, i així successivament.

Els pòsters i les comunicacions acceptades han de complir la normativa per a la presentació de comunicacions i/o pòsters disponibles a la web de la Jornada.

S’atorgaran premis econòmics als millors treballs de recerca (comunicació oral i pòster).

Els membres del comitè científic i organitzador podran presentar comunicacions, però no optaran a premi.

L’enviament del resum implica l’acceptació d’aquestes normes per part dels autors i el seu consentiment per a la publicació en la documentació de la Jornada i en qualsevol tipus de format.

Els diplomes acreditatius de la presentació de la comunicació oral, del pòster amb defensa  i l’e-pòster seran lliurats al primer autor del treball mitjançant el mail de contacte un cop finalitzada la Jornada.

El Comitè Científic de la jornada comptarà amb professionals de diferents empreses de treball, associats a l’ AIFiCC, i amb un representat de l’Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) que també formarà part de les avaluacions de abstracts.

L’avaluació serà totalment anònima, garantida per un filtre previ de la secretària tècnica. La distribució dels treballs per a la seva avaluació es realitzarà igualitàriament entre tots els membres del comitè científic sense comptar amb la presidència. La revisió es realitzarà per parells de manera anònima. Una vegada revisats tots els abstracts, la presidenta del Comitè Científic compararà els resultats de les avaluacions per parells; i en cas que hi hagi una discrepància  d’1 punt o més entre els dos revisors, intervindrà un tercer revisor.

En cap cas, els revisors podran avaluar treballs de les Unitats Docents en la qual treballen o tinguin alguna relació, amb l’objectiu de garantir la major objectivitat i la menor quantitat de biaixos. En aquesta línia, no es revelarà el nom, la unitat docent o qualsevol informació que permeti identificar l’autoria del treball fins que acabi el procés de revisió d’abstracts.

El premi pre-doctorar oferit per IDIAP Jordi Gol serà atorgat sobre les bases dels criteris d’aquesta organització, encara que es contemplin els resultats obtinguts en les avaluacions.

En últim lloc, lamentablement no es consideraran a comunicació oral els abtracts enviats fora de termini, oferint la possibilitat de presentar-los en format pòster.

RECORDA!
 • La data límit per presentar els resums serà el dia 23 de abril de 2024 a les 23:59 hores
 • El 3 de maig comunicarem els escollits per presentar o bé en format de comunicació oral o en format pòster.

A continuació disposeu d’accés als formularis per registrar el teu resum d’acord amb la seva categorització:

MOLT IMPORTANT: El comitè científic avaluarà el teu resum i decidirà el format de presentació (comunicació oral o pòster) o la seva nul·litat d’acord amb la normativa.

Amb l’entrega del teu treball pots optar al premi pre-doctorat atorgat per l’IDIAP Jordi Gol

A l’adreça de correu electrònic que ens faciliti l’autor responsable de l’enviament es confirmarà la recepció del resum i, posteriorment, abans del 5 d’abril de 2024, s’informarà de l’acceptació o no del mateix i la modalitat de presentació que determini el comitè científic, sigui comunicació oral, e-pòster sense defensa o pòster imprès amb defensa. Al mail d’enviament, l’autor ha d’informar del seu mòbil de contacte per a incidències.

Diumenge 21 d’abril de 2024 abans de les 23:59h s’hauran de lliurar les presentacions de les COMUNICACIONS ORALS a través del formulari Dijous 25 d’abril de 2024, caldrà adreçar-se a la Secretaria Tècnica de la Jornada per confirmar la rebuda de la presentació i mirar si cal fer algun canvi i/o esmena. 

L’autor que realitzarà la presentació del treball es presentarà a la sala, com a mínim, 15 minuts abans de la sessió i confirmarà la seva presència al moderador de la taula.

El temps assignat per a presentar la comunicació oral serà de 5-6 minuts i es disposarà d’un temps d’1-2 minuts per a preguntes.

El document electrònic de suport per a fer la presentació de la comunicació oral haurà de tenir les següents característiques:

 • Cal utilitzar la plantilla dissenyada per a la presentació de comunicacions orals.
 • S’aconsella estructurar la presentació en 5 diapositives (a part de la del títol) amb el següent contingut segons el tipus d’estudi a presentar:

Estudis Quantitatius (Títol, Autors, Mail de contacte, Introducció, Objectius, Material i mètodes, Resultats, Discussió/Conclusions).

Estudis Qualitatius (Títol, Autors, Mail de contacte, Introducció, Objectius, Material i mètodes, Resultats, Discussió/Conclusions).

o Revisions Bibliogràfiques (Títol, Autors, Mail de contacte, Introducció/Justificació/Objectius, Desenvolupament, Discussió, Conclusions).

o   Projectes de Recerca (Títol, Autors, Mail de contacte, Antecedents del tema, Justificació, Objectius/Hipòtesis, Material i mètodes, Pla de treball, Aplicabilitat/Utilitat/Mitjans disponibles).

o   Experiències (Títol, Autors, Mail de contacte, Introducció/Escenari, Objectius, Desenvolupament de l’experiència, Resolució de l’experiència, Discussió/Conclusions).

o   Casos clínics (Títol, Autors, Mail de contacte, Introducció/Escenari, Objectius, Desenvolupament del Cas, Resolució del Cas, Discussió/Conclusions).

 • Cal ajustar la presentació al temps disponible per a l’exposició.
 • Es suggereix utilitzar la regla del 7×7 per a les diapositives de text: 7 paraules per línia i 7 línies de text per diapositiva.
 • Es suggereix format: Tipus de font: Arial, Calibri o Tahoma. Mida de lletra per al títol no inferior a 36. Mida de lletra per al text no inferior a 24. Mida de lletra per als gràfics no inferior a 14.

RECORDA!

 • La data límit per presentar les presentacions de les COMUNICACIONS ORALS serà Diumenge 21 d’abril de 2024 abans de les 23:59h 
 • Dijous 25 d’abril de 2024, caldrà adreçar-se a la Secretaria Tècnica dela Jornada per confirmar la rebuda de la presentació i mirar si cal fer algun canvi i/o esmena.

A l’adreça de correu electrònic que ens faciliti l’autor responsable de l’enviament es confirmarà la recepció del resum i, posteriorment, abans del 5 d’abril de 2024, s’informarà de l’acceptació o no del mateix i la modalitat de presentació que determini el comitè científic, si e-pòster sense defensa o pòster imprès amb defensa.

S’hauran d’enviar tots els E-PÒSTERS ACCEPTATS al Comitè Científic dela Jornada en format PDF a trvés el formulari abans del 21 d’abril de 2024 a les 23:59h.

Característiques del format del pòster i e-pòster:

 • 1 diapositiva en power point amb configuració de la pàgina de: 80 cm d’ample i 120 cm d’alt.
 • L’e-PÒSTER enviat en format PDF.
 • Es suggereix format: Tipus de font: Arial, Calibri o Tahoma. Mida de lletra per al títol de mínim 60 en negreta. Mida de lletra per al text de mínim 32. Mida de lletra per als gràfics de mínim 25 (per facilitar visibilitat).

Els 10 PÒSTERS EN FORMAT PAPER FINALISTES s’hauran d’entregar impresos amb mida 120×80 cm a la Secretaria Tècnica de la Jornada el dia 25/04/2024 a les 14:00h un cop feta l’acreditació i l’entrega de documentació. Allí s’indicarà zona d’exposició.

Els pòsters exposats en format paper, es podran retirar el dia 26/04/2024 a partir dels 18:00h.

RECORDA!

 • La data límit per presentar els E-PÒSTERS ACCEPTATS serà el 21 d’abril de 2024 a les 23:59h.
 • Els 10 PÒSTERS EN FORMAT PAPER FINALISTES s’hauran d’entregar impresos amb mida 120×80 cm a la Secretaria Tècnica de la Jornada el dia 25/04/2024 a les 14:00h un cop feta l’acreditació i l’entrega de documentació. Allí s’indicarà zona d’exposició.
 • Els pòsters exposats en format paper, es podran retirar el dia 26/04/2024 a partir dels 18:00h.

Comitè

ORGANITZADOR

CIENTÍFIC

Contacta

Made with ❤ by Magnore