Atenció a l'infant i adolescent

Atenció a la infància és un grup de treball format per infermeres que treballem amb població infanto juvenil a l’Atenció Primària. L’objectiu principal de la creació d’aquest grup va recaure en la importància de les bones pràctiques i la capacitat de resolució infermera en l’atenció als infants i adolescents, així com l’atenció excel·lent de les infermeres en aquest etapa tant important del cicle vital.
Les diferents realitats del territori pel que fa al model d’atenció a l’infant en l’Atenció Primària de Salut fan necessari un punt de trobada on les infermeres puguem compartir i consensuar maneres de treballar, recursos existents o en procés d’elaboració, pràctiques basades en l’evidència, col·laboracions amb altres entitats i/o professionals, línies de recerca, intervencions a la comunitat, programes escolars, vacunacions i tots aquells temes que suscitin interès per a una millor atenció a l’infant i a la seva família.

Objectius generals

  • Trobar un espai per compartir realitats assistencials del territori que permeti unificar les actuacions i intervencions infermeres , ampliar la visió de treball i aprendre i compartir coneixements.
  • Promoure i impulsar l’autonomia infermera en les activitats de promoció i prevenció de la salut, així com la detecció d’anormalitats a l’edat pediàtrica en l’Atenció Primària segons les competències actuals de la professió.
  • Fer difusió de cursos, jornades, congressos, etc. ofertats en el curs vigent que permetin la formació continuada.
  • Identificar necessitats de les infermeres que treballem amb població infantojuvenil a l’Atenció Primària per poder donar resposta, amb la realització de cursos/tallers específics atenent les seves demandes.
  • Detectar aquelles intervencions que poden millorar la qualitat de l’assistència que donem als infants i famílies i promoure la difusió d’aquestes.
  • Generar material propi.
  • Afavorir la participació activa com a docents, oferint cursos i/o tallers específics.
  • Facilitar possibles estudis de recerca multicèntrics.
  • Compartir recursos actualitzats relacionats amb l’activitat infermera en l’Atenció Primària per tal d’agilitzar la consulta dels mateixos.

Contacta amb aquest grup

Fes click i omple el formulari per contactar!

Coordinador/a

Components

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore