Salut Digital i eLearning

Com a professionals de l’Atenció Primària tenim que tindre present els principis d’universalitat, equitat i eficiència en relació a la prestació de serveis que oferim a l’individu, la família i la comunitat. Es per aquest motiu que les noves tecnologies i eines digitals cobren una gran importància al nostre àmbit laboral per tal de facilitar processos de promoció i educació per a la salut, diagnòstics i detecció precoç d’alteracions, així com el seguiment i acompanyament de persones amb malalties cròniques o agudes; entre moltes altres funcionalitats.

A més, utilitzant aquesta tecnologia podem arribar a una població molt més extensa incloent persones amb problemes de mobilitat o desplaçament, persones dintre d’edat laboral amb dificultats de conciliació per realitzar activitats presencials, persones que tenen al seu càrrec altres persones amb diferents graus de dependència, etc. Així doncs, per aquest motiu, la Salut Digital és una gran aliada per a garantir l’accessibilitat al sistema de salut.

No obstant, és necessari potenciar i consolidar coneixements, habilitats i actituds respecte a la utilització dels productes vinculats a la Salut Digital que tenim al nostre abast. Deurem de fer un ús responsable i adaptat a les especificats de cada individu i col·lectiu, sempre dintre del marc ètic i legal corresponent.

És per tant de gran importància l’avaluació contínua de les diferents eines digitals destinades al seu ús a l’àmbit de la Salut, i més concretament a l’entorn de l’Atenció Primària. Del mateix mode, les Infermeres Familiars i Comunitàries requereixen de formacions i assessorament continu per poder treballar amb la màxima qualitat assistencial i seguretat.

Per aquest motiu, com a grup de treball ens plantegem els següents objectius:

  • Impulsar la utilització de noves tecnologies en la pràctica diària de les infermeres familiars i comunitàries.
  • Facilitar els recursos digitals més adients.
  • Possibilitar la formació en Salut Digital.
  • Promoure la innovació i investigació en Salut Digital.

Per tal de d’assolir-los, actualment tenim planificades com activitats prioritàries:

  • Col·laborar amb la fundació TIC Salut Social dintre de diferents serveis, així com amb altres entitats que ho sol·licitin.
  • Treballar conjuntament amb l’AIFiCC en la digitalització de cursos de formació.
  • Assessorar a socis/es de l’AIFiCC en matèria de Salut Digital.

Un cop consolidat el grup de treball he considerar planificar com a futures línies d’actuació:

  • Crear un decàleg de bones pràctiques utilitzant eines digitals.
  • Realitzar formacions específiques en Salut Digital.

Contacta amb aquest grup

Fes click i omple el formulari per contactar!

Coordinador/a

Components

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore