Formulari per la beca d'investigació AIFiCC

Empodera't. XVI CONGRÉS AIFICC 2024

Beca XVI CONGRÉS AIFICC 2024 #EMPODERAT

Amb la present Beca d’Investigació volem donar impuls a tots aquells investigadors novells o grups emergents que s’estan iniciant en el camp de la investigació i que necessiten d’un ajut per a realitzar un projecte d’investigació.

Nom(Obligatori)
Investigador Principal (IP)

Els projectes han de ser d’interès científic, originals i d’aplicabilitat per a la pràctica clínica dins l’àmbit de la Infermeria Familiar i Comunitària.

Només seran admesos dins d’aquesta convocatòria aquells treballs que estiguin relacionats amb les competències clíniques avançades en l’àmbit familiar i comunitari.

El material adjuntat serà avaluat per la junta de l’AIFiCC.

Recomanem la següent estructura:

  • Resum/Abstract (Paraules clau, introducció, pregunta d’investigació, objectius, metodologia, resultats esperats, aplicabilitat i rellevància…) Dins el mateix fitxer que el document/projecte. A primera pàgina.

Document amb el desenvolupament del projecte.

  • Paraules clau.
  • Antecedents i estat actual del tema.
  • Justificació
  • Hipòtesi i objectius
  • Metodologia (Disseny, Àmbit i període d’estudi, Població de referència, Població d’estudi amb els criteris d’inclusió i exclusió, Criteris d’exclusió, Mida de la mostra i procediment de mostratge,Variables d’interès, Recollida de dades i fonts d’informació.
  • Anàlisi de dades
  • Aspectes ètics
  • Dificultats i limitacions de l’estudi
  • Aplicabilitat i utilitat pràctica dels resultats
Accepted file types: pdf, zip, Max. file size: 20 MB.
Termes legals(Obligatori)

XARXES SOCIALS

LOCALITZACIÓ

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore