Salut pública i comunitària

Com a professionals d’atenció familiar i comunitària, considerem que el nostre punt fort és fer front als problemes de salut individuals. Però necessitem incorporar dimensions col·lectives de salut per fer front als determinants socials, és a dir, necessitem adquirir aquests coneixements, habilitats i actituds de l’atenció comunitària. 

En la Salut, no només intervenen la biologia i el comportament, també els determinants socials, i aquests expliquen la major part dels problemes de salut d’una comunitat. I és què, els serveis sanitaris individuals i centrats en la malaltia no modifiquen l’estat de salut de la població de manera significativa, és necessari treballar per la salut col·lectiva. Per tant, s’ha de donar una atenció orientada a la família i la comunitat.

Per aquest motiu, els components del grup ens plantegem els següents objectius: 

  1. Promoure la integració de les intervencions comunitàries i de Salut Pública en diferents àmbits: Atenció primària, serveis socials, educatius, entre d’altres.
  2. Impulsar la docència en salut comunitària, dirigida a professionals d’Atenció Primària.
  3. Impulsar la recerca desenvolupant estudis de salut Pública i Comunitària que vagin encaminats al seu millor coneixement
  4. Treballar indicadors infermers de processos i de resultats per l’avaluació de les activitats comunitàries. 
  5. Treballar en col·laboració amb altres entitats un model d’atenció uniforme d’acord amb l’evidència existent.

 

Activitat Específica

1Curs Online de Salut Comunitària: Organitzat per aquest grup i el Grup APOC de CAMFIC, i Departament de Salut. 
2. Desenvolupament de recomanacions dintre del marc de Projecte Essencial del Departament de Salut.
3. Col·laboració Xarxa AUPA
4. 
Desenvolupament projecte COMSalut del Departament de Salut.

Contacta amb aquest grup

Fes click i omple el formulari per contactar!

Coordinador/a

Components

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore