Recerca

Creat amb l’objectiu de potenciar i promoure les habilitats per a la recerca clínica entre els infermers de l’Atenció Primària per tal de facilitar la creació de nou coneixement i evidències útils per a la pràctica clínica. 
Entre els objectius de present i futur: crear, editar i difondre material de divulgació per iniciar-se en la recerca, millorar la capacitació en recerca liderant programes de formació i facilitar les col·laboracions en recerca entre els infermers/es i altres institucions i organismes. 

Objectius Generals

Potenciar la innovació en la recerca de les Infermeres que desenvolupen la seva tasca en l’Àmbit de l’Atenció Primària de la salut (APS) i de les infermeres amb l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària en tot el territori estatal català.
Promoure i impulsar la dinamització de la recerca en l’Atenció Primària.
Acompanyar i assessorar en el disseny, elaboració i difusió de projectes de recerca de les infermeres que desenvolupen la seva tasca en l’Àmbit de l’Atenció Primària de la salut i de les infermeres amb l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària de tot el territori estatal català, en les línies de recerca:

  • Salut Comunitària
  • Cures integrals
  • Prevenció i promoció de la salut
  • Educació sanitària
  • Apoderament de l’autocura a la població
  • Decisions compartides (Shared Decision)

Facilitar la formació de les infermeres familiars i comunitàries en matèria de recerca.
Fomentar i desenvolupar la coordinació i cooperació amb altres grups i xarxes de recerca innovadores a nivell estatal, nacional i europeu.
Afavorir la publicació i difusió dels resultats obtinguts en la recerca de les infermeres familiars i comunitàries.

Objectius Específics

Generar coneixement, posicionaments i publicacions en cures integrals dins l’Àmbit de l’APS.

Activitat Específica

Contacta amb aquest grup

Fes click i omple el formulari per contactar!

Coordinador

Secretària

Components

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore