You are currently viewing Atenció podològica a les persones amb diabetis des de l’Atenció Primària i Comunitària

Atenció podològica a les persones amb diabetis des de l’Atenció Primària i Comunitària