Actualment esteu veient L’AIFICC i el CCIIC demanen la revisió de barems d’oposició, la creació de la categoria professional d’infermeria especialista i borses de treball diferenciades

L’AIFICC i el CCIIC demanen la revisió de barems d’oposició, la creació de la categoria professional d’infermeria especialista i borses de treball diferenciades