Les infermeres d’atenció primària en la prevenció cardiovascular de la persona post-IAM

1. Introducció / Justificació

El risc de presentar un nou event cardiovascular després d’haver patit un infart agut de miocardi (IAM) roman elevat malgrat haver realitzat una revascularització exitosa.

Hi ha diversos estudis que mostren que aquest risc arriba fins al 20% als 5 anys; de tal manera que, de 5 pacients lliures d’events a l’any d’haver patit un IAM, 1 d’ells el presentarà en el següents 5 anys.

La persona necessita, des de l’ingrés hospitalari, un recolzament i un acompanyament proper en tot aquest recorregut de modificació d’ hàbits i d’assoliment d’objectius on és cabdal proveir de coneixements, reforçar habilitats i fiançar la motivació per assolir tots aquests canvis.

La infermera d’Atenció Primària, per la seva formació i per la seva proximitat i accessibilitat és el professional clau per dur a terme el Pla de Cures del pacient post-IAM.

2. Objectius

 2.1.  Generals

 Actualitzar els coneixements en l’abordatge de la persona post-IAM i la prevenció cardiovascular.

2.2.  Específics

 • Conèixer la fisiopatologia de la malaltia coronària.
 • Revisar els factors de risc cardiovascular.
 • Actualitzar els coneixements en els principals fàrmacs en el tractament post-IAM.
 • Comprendre la importància de la rehabilitació cardíaca.
 • Conèixer els pla de cures per a la persona post-IAM del projecte ARES-AP.

3. Àmbit: Àmbit 13. Medicina basada en la evidència.

4. Destinataris: Infermeres d’Atenció Primària.

5. Modalitat:  Distància (virtual).

6. Lloc de realització: Campus virtual.

7. Període realització / Cronograma:  2a edició virtual: Inici 20 novembre al 30 desembre 2023.

8. Hores lectives: 29 hores.

9. Nombre de participants / places: Màxim 1.000 participants.

10. Nombre d’edicions: Edició virtual nº 02.

11. Continguts

 • Fisiopatologia de la malaltia Factors de risc cardiovasculars. Signes d’alarma.
 • I ara que? Prevenció secundària.
 • Activitat física després d’un Activitat sexual.
 • Principals fàrmacs després d’un esdeveniment
 • Maneig de l’estrès i
 • Programes de rehabilitació cardíaca.
 • Pla de visites de seguiment a la persona post-
 • Pla de cures per a la persona en post-

12. Metodologia: Curs en línia en plataforma de formació educativa, Aula Virtual d’AIFiCC. S’alternarà la teoria amb la resolució de casos pràctics per reforçar els conceptes, es complementa el curs amb material descarregable de consulta, fòrums de debat i formulari de dubtes.

13. Docents:

 • Oona Meroño Dueñas. Cardiòloga, Membre del Grup de Rehabilitació Cardíaca de la societat
 • Maria Berenguel Anter. Cardiòloga, Membre del Grup de Rehabilitació Cardíaca de la societat catalana.
 • Ester Marco Navarro. Metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació. Membre del Grup de Medicina Física i Rehabilitació de la Societat Catalana.
 • Amparo Mena Gonzalez. Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària i psicòloga Clínica. Membre del Grup cardiovascular de la SEMFYC.
 • Mar Domingo Teixidor. Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. Membre del Grup cardiovascular de la SEMFYC.
 • Nuria Santaularia Capdevila. Fisioterapeuta i Coordinadora de la Unitat de RHB cardíaca. Hospital
 • Antoni Carol Ruiz. Cardiòleg. Membre del Grup de Rehabilitació Cardíaca de la societat.
 • Pilar Enseñat Grau. Infermera Clínica Territorial SAP Institut Català de la Salut.
 • Natàlia Mingorance Cruz. Infermera Clínica Territorial SAP Baix Llobregat Centre. Institut Català de la Salut.
 • Raquel Nieto Marina. Infermera Clínica Territorial SAP Alt-Penedès-Garraf-Baix Llobregat Institut Català de la Salut.
 • Silvia Roura Rovira. Infermera Clínica Consorci d’Atenció Primària Barcelona Esquerra (CAPSBE).

14. Nivell d’avaluació: Preguntes d’autoavaluació i test final d’avaluació del curs.

15. Certificació: Els participants que hagin finalitzat les diferents activitats/edicions i hagin estat valorats com a aptes en l’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

16. Organitza: AIFiCC

17. Col·labora: Societat Catalana de Cardiologia, Grup de Treball de Rehabilitació cardíaca i Prevenció secundària de Catalunya, semFYC, AIFiCC, Institut Català de la Salut, Pla director de les Malalties Cardiovasculars i Departament de la Salut i el suport d’Organon España.

Vegeu el programa complet aquí.

Aquest formulari ja no està disponible.

Les infermeres d’atenció primària en la prevenció cardiovascular de la persona post-IAM

Informació del Curs

Data límit d'inscripció 30/12/2023

Duració del curs: Del 20/11/23 fins el 31/12/23

Duració: 29 hores

Lloc: online

Tipus de formació:

Preu: Gratuït

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore