Curs Online: Les infermeres d’Atenció Primària en la prevenció cardiovascular de la persona post-IAM

El risc de presentar un nou event cardiovascular després d’haver patit un infart agut de miocardi (IAM) roman elevat malgrat haver realitzat una revascularització exitosa.

Hi ha diversos estudis que mostren que aquest risc arriba fins al 20% als 5 anys; de tal manera que, de 5 pacients lliures d’events a l’any d’haver patit un IAM, 1 d’ells el presentarà en el següents 5 anys.

La persona necessita, des de l’ingrés hospitalari, un recolzament i un acompanyament proper en tot aquest recorregut de modificació d’ hàbits i d’assoliment d’objectius on és cabdal proveir de coneixements, reforçar habilitats i fiançar la motivació per assolir tots aquests canvis.

La infermera d’Atenció Primària, per la seva formació i per la seva proximitat i accessibilitat és el professional clau per dur a terme el Pla de Cures del pacient post-IAM.

Objectius Generals

  • Actualitzar els coneixements en l’abordatge de la persona post-IAM i la prevenció cardiovascular.

Objectius Específics

  • Conèixer la fisiopatologia de la malaltia coronària.
  • Revisar els factors de risc cardiovascular.
  • Actualitzar els coneixements en els principals fàrmacs en el tractament post-IAM.
  • Comprendre la importància de la rehabilitació cardíaca.
  • Conèixer els pla de cures per a la persona post-IAM del projecte ARES-AP

Metodolgia:

  • Curs online. El curs es desenvolupa a l’aula virtual de formació de FAECAP.
  • Conté 8 unitats. La teoria es presenta en format de diapositives, amb un material dinàmic i interactiu amb exercicis d’autoavaluació. El contingut de formació està en format pdf que pot descarregar l’alumne.

Dates:

  • Data inici curs 1 d’abril de 2022
  • Data finalització 31 de desembre de 2022

Crèdits  concedits pel CCFCPS: 4,5

Nombre d’hores a  distància: 29h

Programa Curs Online_ Atenció Infermera postIAM_AIFiCC

 

Curs Online: Les infermeres d’Atenció Primària en la prevenció cardiovascular de la persona post-IAM

Informació del Curs

Data límit d'inscripció 01/04/2022

Duració del curs Sense especificar

Duració: 29 hores

Lloc: online

Tipus de formació:

Preu: Gratuït

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore