La vacunació al llarg de la vida en la pràctica diària

1. Introducció / Justificació

Junt a la potabilització de l’aigua, les vacunes han significat un dels majors èxits sanitaris, aconseguint un canvi radical en l’epidemiologia d’algunes malalties infeccioses i fins i tot l’erradicació d’una d’elles.

Com a producte biològic que és, necessita de condicions òptimes de conservació, distribució, emmagatzematge i administració.

I és en aquesta última part, l’administració, on el professional sanitari necessita conèixer el conjunt de procediments, protocols i tècniques per aplicar correctament les vacunes.

La vacunació és tant important en la infància com en els adults, i en totes les etapes de la vida.

2. Objectius

 2.1.  Generals

Adquirir els coneixements i competències per a dur a terme en la praxis assistencial la vacunació.

2.2.  Específics

 • Assenyalar la importància de les vacunes en la prevenció de malalties immunoprevenibles.
 • Conèixer el calendari de vacunacions al llarg de tota la vida.
 • Aplicar els coneixements pràctics de vacunes en l’activitat diària.
 • Saber prevenir els errors de la vacunació.
 • Saber actuar davant de reaccions adverses greus.
 • Aplicar els coneixements pràctics a la comunicació en vacunes.

3. Àmbit: Àmbit 3. Seguretat del pacient i professionals.

4. Destinataris:Metges i Infermeres d’Atenció Primària.

5. Modalitat:  Distància (virtual).

6. Lloc de realització: Campus virtual.

7. Període realització / Cronograma:  1a edició virtual: Inici 20 novembre al 30 desembre 2023.

8. Hores lectives: 10 hores.

9. Nombre de participants / places: Màxim 1.000 participants.

10. Nombre d’edicions: Edició virtual nº 01.

11. Continguts

 • Aspectes generals de les vacunes.
 • Tema 1. L’acte vacunal.
 • Tema 2. La seguretat vacunal.
 • Tema 3. Logística i cadena del fred.
 • Tema 4. Errors vacunals.
 • Tema 5. Calendari de vacunacions sistemàtiques.
 • Tema 6. Vacunacions en la infància i adolescència.
 • Tema 7. Vacunació de l’adult.
 • Tema 8. Vacunació de rescat.
 • Tema 9. Vacunació en situacions especials: infants prematur, durant la gestació, viatgers, persones que presenten conductes de risc (HSH, UDVP,..), immigrants i infants adoptats,…
 • Tema 10. Vacunació dels professionals sanitaris.
 • Comunicació en vacunes.

12. Metodologia: Curs en línia en plataforma de formació educativa, Aula Virtual d’AIFiCC. S’alternarà la teoria amb la resolució de casos pràctics per reforçar els conceptes, es complementa el curs amb material descarregable de consulta, fòrums de debat i formulari de dubtes.

13. Docents:

 • Eva Castro Boqué. Espai Salut. Lleida. Grup de Treball de Vacunas de l’AIFICC.
 • Pepi Estany Almirall. CAP Artesa de Segre. Grup de Treball de Vacunas de l’AIFICC.
 • Edith Gil Valero. CAP Gran Sol (Badalona). Grup de Treball de Vacunas de l’AIFICC.
 • Dolors Heras Fortuny. Cap Rambla de Terrassa. Grup de Treball de Vacunas de l’AIFICC.
 • Elisabet Jurado Ortiz. Espai Salut. Lleida. Grup de Treball de Vacunas de l’AIFICC.
 • Glòria Mirada  Masip.  Infermera  SEGIV    Grup  de  Treball  de  Vacunas  de  l’AIFICC.
 • Noemí Roura Medino. ABS Figueres. Grup de Treball de Vacunas de l’AIFICC.

14. Nivell d’avaluació: Preguntes d’autoavaluació i test final d’avaluació del curs.

15. Certificació: Els participants que hagin finalitzat les diferents activitats/edicions i hagin estat valorats com a aptes en l’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

16. Organitza: AIFiCC

Tramitada l’acreditació del curs al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries.

Vegeu el programa complet aquí.

Aquest formulari ja no està disponible.

La vacunació al llarg de la vida en la pràctica diària

Informació del Curs

Data límit d'inscripció 30/12/2023

Duració del curs: Del 20/11/23 fins el 30/12/23

Duració: 10 hores

Lloc: online

Tipus de formació:

Preu: Gratuït

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore