Treball en xarxa grup comunitària

1. Introducció / Justificació

En l’actualitat, la complexitat dels fenòmens socials, amb circumstàncies, necessitats i problemes de diferent naturalesa, fan que el treball en xarxa sigui la forma de treball més adient per donar resposta a aquestes necessitats socials.

El desenvolupament de les eines tecnològiques, les TIC, faciliten i possibiliten el desenvolupament dels processos de comunicació i coordinació multidisciplinari i multisectorial.

El treball en xarxa com a treball sistemàtic, com a forma d’articulació comunitària, es basa en la col·laboració de forma estable i sistemàtica dels actors socials implicats, amb uns objectius comuns i consensuats, i la coordinació dels serveis i recursos locals d’un àmbit territorial.

Aquest curs vol oferir un conjunt de coneixements, habilitats i ser un espai de reflexió al voltant del concepte de treball en xarxa. Espai que permeti identificar i entendre els elements que componen el treball en xarxa, apreciar la importància i la rellevància d’aquest, alhora que identificar les característiques pròpies del treball en xarxa en el procés de salut comunitària.

2. Objectius

 2.1.  Generals

Els participants adquiriran coneixements, habilitats i actituds necessàries per dur a terme el treball en xarxa.

2.2.  Específics

  • Conèixer el concepte i els elements que componen la Xarxa.
  • Conèixer el concepte i els elements que componen el Treball en Xarxa en la Salut Comuntària.
  • Apreciar la importància, rellevància del treball en xarxa avui en dia.

3. Àmbit: Àmbit 14. Treball en equip.

4. Destinataris: Infermeres d’Atenció Primària.

5. Modalitat:  Distància (virtual).

6. Lloc de realització: Campus virtual.

7. Període realització / Cronograma: 1a edició virtual: 01 desembre 2023 a 30 desembre 2023.

8. Hores lectives: 20 hores.

9. Nombre de participants / places: Màxim 1.000 participants.

10. Nombre d’edicions: Edició virtual nº 01.

11. Continguts

  • Tema 1. La xarxa.
  • Tema 2. Importància del treball en xarxa
  • Tema 3. Què entenem per treball en xarxa
  • Tema 4. El treball en xarxa a la comunitat.

12. Metodologia: Curs en línia en plataforma de formació educativa, Aula Virtual d’AIFiCC. S’alternarà la teoria amb la resolució de casos pràctics per reforçar els conceptes, es complementa el curs amb material descarregable de consulta, fòrums de debat i formulari de dubtes.

13. Docents:

  • Gemma Amorós Miró. Infermera i Pedagoga. CAP Sant Martí de Provençals. SAP Litoral. ICS. Barcelona. Coordinadora del Grup de treball Salut pública i comunitària de l’AIFiCC.

14. Nivell d’avaluació: Preguntes d’autoavaluació i test final d’avaluació del curs.

15. Certificació: Els participants que hagin finalitzat les diferents activitats/edicions i hagin estat valorats com a aptes en l’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

16. Organitza: AIFiCC

17. Col·labora: Agència de Salut Pública de Catalunya

Tramitada l’acreditació del curs al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries.

Vegeu el programa complet aquí.

Aquest formulari ja no està disponible.

Treball en xarxa grup comunitària

Informació del Curs

Data límit d'inscripció 30/12/2023

Duració del curs: Del 20/11/2023 fins el 31/12/23

Duració: 20 hores

Lloc: online

Tipus de formació:

Preu: Gratuït

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore