METODOLOGIA EN LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA Últimes places!

OBJECTIUS

  • Conèixer les bases teòriques i metodològiques de les investigacions qualitatives.
  • Conèixer les principals àrees d’aplicació de la investigació qualitativa en la salut.

Competències a assolir:

▪ Reflexionar sobre les diferents característiques i aspectes teòrics-metodològics de la recerca
qualitativa, i el seu impacte.
▪ Adquirir coneixements i competències sobre aspectes del disseny en recerca qualitativa.
▪ Adquirir coneixements i competències en les principals tècniques de recollida d’informació en
recerca qualitativa.
▪ Adquirir habilitats per desenvolupar-se com investigadora en el treball de camp en recerca
qualitativa.
▪ Adquirir coneixements i competències en mètodes d’anàlisi en recerca qualitativa.
▪ Conèixer i reflexionar sobre els criteris de rigor i qualitat en recerca qualitativa, així com els
aspectes ètics.
▪ Reflexionar sobre les estratègies de transformar els resultats en divulgació i difusió de la recerca
qualitativa.

METODOLOGIA 
La formació serà sempre virtual mitjançant la plataforma MOODLE, on estaran inclosos tots els materials
del curs. Les sessions formatives seran per una banda sincròniques, és a dir, un e-learning que té lloc en
temps real, amb una docència “física” que es desenvolupa a través de la plataforma virtual Microsoft
Teams. D’altra banda, seran asincròniques o en temps diferit, és a dir, no es produeix de
forma simultània entre la docent i els/les alumnes. Es busca que les participants aprenguin d’una manera
activa i amb autonomia tutoritzada.
Les sessions sincròniques seran reunions virtuals entre les formadores i les/els alumnes. Es faran
presentacions teòriques on s’introduiran els conceptes claus i es proporcionarà bibliografia apropiada per
aprofundir en els mateixos. L’alumnat es distribuirà en grup des de l’inici pel treball d’un protocol per reforçar els conceptes de manera pràctica. Per cada un dels blocs hi haurà sessions asincròniques on es
combinaran lectures i la preparació del power point (el protocol).
Fora de l’horari de les sessions sincròniques les docents s’ofereixen per fer tutories a cada grup durant la
durada del curs, en horari laboral i fora del cap de setmana. El temps de resposta màxim pot ser de 48
hores.

AVALUACIÓ
Per tal de superar el curs, cal una participació activa del 100% durant les sessions sincròniques i la
realització d’una presentació d’un protocol en grup que es realitzarà durant l’espai asincrònic en grups de
4-5 persones. El tema o àmbit de treball serà lliure i consensuat pel mateix grup. L’últim dia de la sessió
sincrònica totes les persones que participen del grup hauran de presentar el seu protocol en format power
point. Aquest treball s’avaluarà amb una nota del 0 al 10.
L’últim dia s’enviarà un qüestionari de satisfacció que s’haurà d’enviar a través del MOODLE, a més es
realitzarà una avaluació qualitativa.

DOCENTS
Constanza Jacques Aviñó. Psicòloga. Máster de Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i
Relaciones Interculturals, Máster en Salud Pública i doctora en Antropologia Mèdica. Institut Universitari
d’Investigació en Atenció Primària (IDIAPJGol).
Laura Medina Perucha. Psicòloga, Màster i Doctorat en Psicologia de la Salut. Investigadora social en
salut. Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAPJGol).

DATES, HORARI I NOMBRE DE PARTICIPANTS
20 hores de durada; 12h (sincròniques); 8h (asincròniques).

Dates de les sessions: Maig 2021: 18 i 25.  Juny 2021: 1, 8, 15 i 22.

1 sessió per setmana de 2h (16h30-18h30) durant 6 sessions. Dimarts tarda (16h30 a 18h30).

Participants: Màxim 12 persones.  Últimes places!  (Últim dia d’inscripció el dilluns 17 de maig).

Sol·licitada l’acreditació al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

METODOLOGIA EN LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA Últimes places!

Informació del Curs

Data límit d'inscripció 18/05/2021

Duració del curs: Maig 18 i 25. Juny 1, 8, 15 i 22. Horari de 16:30 a 18:30 h

Duració: 20 hores

Lloc: Microsoft Teams

Tipus de formació:

Preu: Diferents preus

Preu Soci: 100€
Preu Resident Soci: 80
Preu No Soci: 120€
Observacions sobre el preu:

Preu especial 1a edició del curs

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore