Atenció integrada a la cronicitat i les necessitats d’alta complexitat. Metodologia en gestió de casos

1.     Introducció / Justificació

Aquest curs surt de la necessitat d’adquirir i aprofundir els coneixements necessaris per fer front al repte que representa la cronicitat i la dependència a l’Atenció Primària. Pretén emfatitzar en la promoció de la salut i la prevenció dels factors de risc de les malalties cròniques que tenen més impacte, tot i desplegant l’atenció d’aquests casos des de les fases més incipients fins als estadis més avançats carregats de complexitat i dependència. També pretén donar resposta a un dels pilars del sistema sanitari dels propers anys, seguint els objectius fixats pel Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC), dels Departaments de Salut i de Benestar Social i Família.

S’objectiva la necessitat d’una formació específica sobre la gestió de casos en infermeria, derivada del paper principal que el Pla de Salut dóna a aquestes professionals. I com a conseqüència, vivim un augment de la demanda de professionals d’infermeria per dur a terme competències de gestió de casos en aquestes situacions, i una manca de formació establerta en aquest àmbit, fets que requereixen donar eines facilitadores per a afrontar aquesta tasca.

2.     Objectius

2.1.   Generals

Realitzar un abordatge integral i integrat en les situacions de complexitat, dependència i fragilitat, des del Model de Gestió de Casos. Donant resposta a les necessitats de la població, assegurant la continuïtat de cures entre els diferents nivells assistencials, defensant els valors i les preferències de la persona quan ha de ser atesa en qualsevol dispositiu del sistema d’atenció.

2.2.   Específics
 • Donar a conèixer les eines i escales de valoració per identificar els pacients en situació de fragilitat i de complexitat.
 • Presentar el model de la infermera gestora de casos dins del procés assistencial del pacient.
 • Aprofundir en la identificació i les necessitats d’atenció en els pacients crònics complexes (PCC) i amb malaltia crònica avançada (MACA).
 • Adquirir coneixements per a una correcta elaboració del Pla d’Intervenció Individualitzat Compartit (PIIC) i el Pla de Decisions Anticipades (PDA).
 • Conèixer les competències necessàries a l’àmbit de l’Atenció Primària per a la prevenció i actuació en l’atenció específica de la Insuficiència Cardíaca, Malaltia Renal Crònica, Patologia Hepàtica i Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica.
 • Millorar en el seguiment de la malaltia crònica avançada.

 

3.     Continguts

 • Model de gestió de casos en l’atenció integrada: antecedents, definicions i característiques.
 • Bases conceptuals del model d’atenció per a les persones fràgils, PCC i MACA.
 • Diagnòstic situacional: valoració geriàtrica integral i escales clíniques de fragilitat.
 • Interpretació i elaboració del PIIC i del PDA.
 • Maneig i abordatge de les principals patologies cròniques. Signes i símptomes d’alarma de descompensació. Tractament no farmacològic i farmacològic.
 • Taller d’inhaladors (fonaments de la teràpia inhalada, avantatges i inconvenients, dispositius d’inhalació disponibles i tècnica d’inhalació).
 • Valoració multidimensional als pacients en situació final de vida. Maneig de la via subcutània.

 

4.     Metodologia

Curs amb material complementari, enquesta de satisfacció i certificat descarregable des de la plataforma de formació educativa, Aula Virtual d’AIFiCC.

En les classes presencials s’alternarà la teoria amb la resolució de casos pràctics per reforçar els conceptes, es complementarà el curs amb material descarregable de consulta, debat i resolució de dubtes.

 • Combinació de part teòrica amb diferents situacions clíniques
 • Aprenentatge basat en casos
 • Anàlisi de casos propis.
 • Role Play de casos i anàlisi posterior (pacient, cuidador i professional de la salut)
 • Realització àgil de grups de discussió i posada en comú

 

5.     Període realització / Cronograma

Presencial els dies 6, 8, 12, 14 i 20 de febrer de 2024, en horari de 16:00 a 20:00h

Online:  entre el  6 i el 27 de febrer de 2024

Mòdul: Cronicitat i Fragilitat. Model Gestió de Casos.

Data: Dimarts, 06/02/2024 de 16h a 20h (visualització del contingut al campus virtual del  06 al 27 de febrer de 2024)

Docent: Pilar Sancho

Mòdul: Identificació i intervenció en PCC i MACA. Elaboració de PIIC i PDA.

Data: Dijous, 08/02/2024 de 16h a 20h (visualització del contingut al campus virtual del 08 al 27 de febrer de 2024)

Docent: Aida Fortuny

Mòdul: Insuficiència Cardíaca. Insuficiència Hepàtica i Malaltia Renal Crònica.

Data: Dilluns, 12/02/2024 de 16h a 20h (visualització del contingut al campus virtual del 12 al 27 de febrer de 2024)

Docent: Gema Capdevila

Mòdul: Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica. Taller d’inhaladors.

Data: Dimecres, 14/02/2024 de 16h a 20h (visualització del contingut al campus virtual del  14 al 27 de febrer de 2024)

Docent: Maite López

Mòdul: Malaltia crònica avançada. Intensificació de cures. Final de vida.

Data: Dimarts, 20/02/2024 de 16h a 20h (visualització del contingut al campus virtual del 20 al 27 de febrer de 2024)

Docent: Gemma Sáez

Test d’Avaluació de coneixements i Enquesta de Satisfacció.

Data:  Entre el 21 i 27 de febrer de 2024 a traves del campus virtual

 

6.     Durada

20 hores presencials i 6 hores a distància

 

7.     Destinataris

Infermers/eres de Família i Comunitària i d’Atenció Primària

 

8.     Nombre de participants / places

Màxim 25 participants per curs presencial

 

9. Modalitat

Mixte: Presencial i Online

 

10. Lloc de realització

Col·legi Oficial d’ Infermeres de Barcelona (C.de Pujades, 350, 08019 Barcelona)

 

11. Docents

 • Pilar Sancho Campos. Membre del Grup de Treball de Gestores de Casos de l’AIFiCC. UTACC -Unitat territorial atenció al crònic complexe a la SAP Baix Llobregat Centre. IGC EAP Verdaguer/EAP Les Planes.
 • Aida Fortuny Borsot. Membre del Grup de Treball de Gestores de Casos de l’AIFiCC. Infermera especialista en infermeria familiar i comunitària. IGC CAP Vilassar de Mar_Cabrera de Mar.
 • Gema Capdevila Fogués. Membre del Grup de Treball de Gestores de Casos de l’AIFiCC. Infermera especialista en infermeria familiar i comunitària. IGC CAP Dr. Carles Ribas.
 • Maite López Luque. Membre del Grup de Treball de Gestores de Casos de l’AIFiCC. Infermeria especialista en infermeria Familiar i Comunitària. IGC CAP Roquetes.
 • Gemma Sáez Rubio. Membre del Grup de Treball de Gestores de Casos de l’AIFiCC. Infermera Gestora de Casos i Adjunta de direcció CAP La Marina.

Aida Fortuny Borsot, Coordinadora científica

 

12. Nivell d’avaluació

Preguntes d’autoavaluació i test final d’avaluació del curs

 

13. Organitza

AIFiCC

 

14. Preu:

Socis: 90€  / No socis: 160€

El pagament es fa mitjançant transferència bancària. Hauràs d’adjuntar el justificant de pagament en el moment de fer la inscripció.

No ets sòci/a de l’AIFiCC? Associa’t aquí!

 

Descarrega’t el programa aquí.

Tramitada l’acreditació del curs al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries.


 

Places exhaurides

Atenció integrada a la cronicitat i les necessitats d’alta complexitat. Metodologia en gestió de casos

Informació del Curs

Data límit d'inscripció 31/01/2024

Duració del curs: Presencial els dies 6, 8, 12, 14 i 20 de febrer de 2024, en horari de 16:00 a 20:00h | Online:  entre el  6 i el 27 de febrer de 2024

Duració: Sense especificar

Lloc: Col·legi Oficial d’ Infermeres de Barcelona (C.de Pujades, 350, 08019 Barcelona)

Tipus de formació:

Preu: Diferents preus

Preu Soci: 90
Preu No Soci: 160

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore