L’atenció en el domicili a la persona en final de vida

1. Introducció / Justificació

Les Cures Pal·liatives pretenen proporcionar una atenció integral que abasti les necessitats físiques, psicoemocionals, sociofamiliars i espirituals de la persona malalta i dels seus més propers. Per això, els professionals sanitaris estan obligats a realitzar un adequat control de tots els símptomes i necessitats que es presenten en la malaltia en situació terminal i que són multifactorials, canviants i que generen una situació d’angoixa i ansietat moltes vegades tant pel pacient com per la família.

Per poder abordar correctament el control de símptomes en el pacient en situació terminal, a més de manejar una adequada comunicació i habilitats emocionals per part dels professionals sanitaris que l’atenen, cal conèixer les diferents vies d’administració de fàrmacs per al tractament de aquests símptomes i sense l’abordatge dels quals seria complex atendre altres dimensions de malaltia.

2. Objectius

 2.1.  Generals

Millorar les competències del metge i infermera de família en el tractament integral del pacient en final de vida en el domicili.

2.2.  Específics

 • Tractar farmacològica i no farmacològicament els símptomes en el pacient en final de vida i situació d’últims dies.
 • Conèixer els principals dispositius utilitzats al domicili per a l’administració de la medicació per via subcutània.
 • Acompanyar a la persona i família en el procés de final de vida.

3. Àmbit: Àmbit 18. Atenció al final de la vida.

4. Destinataris: Metges i Infermeres d’Atenció Primària.

5. Modalitat:  Distància (virtual).

6. Lloc de realització: Campus virtual.

7. Període realització / Cronograma:  2a edició virtual: Inici 20 novembre al 30 desembre 2023.

8. Hores lectives: 10 hores.

9. Nombre de participants / places: Màxim 1.000 participants.

10. Nombre d’edicions: Edició virtual nº 02.

11. Continguts

 • Tema 1. Atenció en final de vida.
 • Tema 2. Via subcutània.
 • Tema 3. Situació d’últims dies i sedació.
 • Tema 4. Acompanyament espiritual en cures pal·liatives.
 • Tema 5. Sedació.
 • Tema 6. Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia (LORE).

12. Metodologia: Curs en línia en plataforma de formació educativa, Aula Virtual d’AIFiCC. S’alternarà la teoria amb la resolució de casos pràctics per reforçar els conceptes, es complementa el curs amb material descarregable de consulta, fòrums de debat i formulari de dubtes.

13. Docents:

 • Eduard Borreguero Metge de Família. Coordinador GdT ATDOM de la CAMFiC.
 • Francisco Infermer d’Atenció Primària. Coordinador Infermeria GdT ATDOM de la CAMFiC. Coordinador GdT Atenció a la Gent Gran de l’AIFiCC.
 • Anna Manresa    Metgessa  de  Família.  Membre  del  GdT  ATDOM  de  la  CAMFiC.

14. Nivell d’avaluació: Preguntes d’autoavaluació i test final d’avaluació del curs.

15. Certificació: Els participants que hagin finalitzat les diferents activitats/edicions i hagin estat valorats com a aptes en l’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

16. Organitza: AIFiCC

17. Col·labora:  CAMFiC

Tramitada l’acreditació del curs al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries.

Vegeu el programa complet aquí.

Aquest formulari ja no està disponible.

L’atenció en el domicili a la persona en final de vida

Informació del Curs

Data límit d'inscripció 30/12/2023

Duració del curs: Del 20/11/23 fins el 31/12/23

Duració: 10 hores

Lloc: online

Tipus de formació:

Preu: Gratuït

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore