Tècniques motivacionals a l’entrevista clínica

Introducció
L’entrevista clínica és un procés de comunicació entre professional sanitari i pacient per tal de solucionar un problema de salut. És necessari crear una bona relació professional-pacient, on el professional aplicarà els seus coneixements tècnics i humanitat, i el pacient la seva confiança.
L’entrevista clínica és una eina de treball indispensable en el dia a dia dels professionals de l’Atenció Primària (AP), especialment les tècniques de negociació per promoure canvis cap a estils de vida més saludables.

Objectius
Generals
Capacitar als professionals d’AP per incrementar en els seus pacients la motivació pel canvi.
Capacitar als professionals d’AP per entendre les contradiccions entre els estils de vida de cadascú i els desigs de mantenir la salut.
Desenvolupar les habilitats dels professionals per dur a terme estratègies de consulta centrades en el pacient.
Específics
Reconèixer i entendre els condicionants socials, ambientals i psicològics que operen en els individus i els seus estils de vida.
Comprendre i explicar el Model dels Estadis de Canvi i la seva importància com a nucli per al procés de canvi conductual.
Manejar i mantenir canvis conductuals mitjançant l’aplicació d’habilitats motivacionals en l’entrevista.

Continguts
El marc negociador en l’entrevista clínica.
Elements que intervenen en la motivació.
Estratègies d’entrevista motivacional, ajudant al pacient a posicionar-se.
Ajudant al pacient a decidir el canvi.
Estratègies adaptades a cada estadi de canvi.

Metodologia
Participativa per viure en un mateix el que es parla i es treballa.
Anàlisi de casos propis.
Anàlisi de cintes preparades.
Realització àgil de grups de discussió i posada en comú.
Role Play de casos i anàlisi posterior

Tècniques motivacionals a l’entrevista clínica

Informació del Curs

Participants: 20

Hores lectives: 10 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore