Taller d’espirometria simple forçada amb prova broncodilatadora

Introducció
L’espirometria és la prova FONAMENTAL en l’estudi del pacient respiratori. Es fa servir tant pel cribratge, el diagnòstic, l’estadiatge i la gravetat de la malaltia respiratòria, com per fer el seguiment de l’evolució de la funció pulmonar i de la resposta terapèutica. Malgrat l’espirometria és una prova no invasiva, de baix cost, estandarditzada, reproduïble i objectiva, la seva realització requereix unes condicions ben establertes per assegurar la qualitat, per tal que els resultats tinguin valor clínic. El professional encarregat de la realització d’aquesta prova ha d’estar convenientment format i capacitat per tal d’assegurar-ne la qualitat.
L’administració del broncodilatador de curta durada, necessària per realitzar la prova broncodilatadora,és una oportunitat per iniciar o reforçar l’educació sanitària envers els inhaladors: tècnica inhalatòria i adhesió al tractament inhalat.

Objectius

 • Generals
  Realitzar correctament l’espirometria forçada amb prova broncodilatadora.
  Administrar correctament els inhaladors previs a la prova broncodilatadors.
 • Específics
  Conèixer les condicions prèvies a la realització de l’espirometria que ha de complir el pacient.
  Adquirir les habilitats per realitzar la tècnica d’espirometria forçada simple i la prova broncodilatadora.
  Reconèixer precoçment les possibles complicacions en la realització de la tècnica i com actuar si es presenten.
  Conèixer, transmetre i tutoritzar la tècnica correcta inhalatoria en cartutx pressuritzat amb càmera necessària per a la prova broncodilatadora (i extensible als diferents dispositius d’inhalació que utilitzi el pacient).
  Reconèixer els possibles efectes secundaris dels broncodilatadors de curta durada i com actuar si es presenten.
  Identificar els valors espiromètric bàsics i la interpretació dels resultats.

Continguts

• Introducció a l’espirometria:
o Definició.
o Indicacions
o Contraindicacions.
o Complicacions
o Representació gràfica
o Principals paràmetres espiromètrics

• Tècnica de realització de l’espirometria simple forçada:
o Requeriments estructurals
o Condicions prèvies
o Com explicar la prova per tal d’obtenir la col·laboració del pacient
o Criteris d’acceptabilitat i reproductibilitat
o Prova broncodilatadora
• Indicacions
• Tècnica d’administració del broncodilatador inhalat

• Valoració bàsica
o Paràmetres d’avaluació
o Espirometria normal
o Patrons espiromètrics

• Neteja i manteniment de l’espiròmetre
o Material fungible

• L’espirometria en temps COVID.

Metodologia
Sessions presencials participatives, interactives i pràctiques.
Casos pràctics.
tècniques de gammificació
Demostracions i pràctica: disposarem de dispositius d’inhalació placebos
Taller pràctic de casos simulats.
Vídeos demostratius
Aprenentatge per indagació
Rol-playings

Material i recursos tècnics
Ordinador, projector
Espiròmetre
Material fungible
Inhaladors en cartutx pressuritzat placebo i càmeres d’inhalació

Taller d’espirometria simple forçada amb prova broncodilatadora

Informació del Curs

Participants: 15

Hores lectives: 8 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore