Qui cuida al pacient depressiu? Propostes per la potenciació del rol infermer en l’abordatge de la depressió en l’Atenció Primària

Introducció
En les últimes dues dècades les infermeres d’atenció primària han assumit el lideratge de les cures de la població i s’han convertit en una figura clau en el disseny de plans de cures en malalties com la diabetis, HTA, obesitat i l´EPOC, entre altres. Però, en relació als problemes de salut mental més prevalents com la depressió, existeix una manca de plans de cures i protocols en salut mental dissenyats per infermeres; donant lloc a una indefinició del seu rol competencial en l’abordatge dels problemes de salut mental com la depressió. És per això, que cal que la infermera d’atenció primària adopti un rol proactiu orientant als pacients en el maneig de les seves emocions, potenciant els seus propis recursos i mètodes d’adaptació (apoderament) d’acord amb el concepte d’atenció bio-psicosocial i en el marc de la col·laboració amb altres professionals de l’atenció primària ( metges de família, llevadora i treballadores socials) i dels centres de salut mental (psiquiatres, infermeres de salut mental i psicòlegs).

Objectius

 • Generals
  Descriure el model d’atenció a la cronicitat, el model INDI , en l’abordatge a la depressió en atenció primària.
  Aprofundir en els coneixements sobre la depressió per garantir una adequada exploració i detecció de símptomes
  Adquirir coneixements per la millorar de l’atenció infermera als pacients amb simptomatologia depressiva.
  Aprendre a realitzar una adequada valoració del pacient deprimit , identificant les seves necessitats per realitzar una adequada planificació de les cures articulades en la psicoeducació del pacient i de la seva família.
  Integrar en la practica assistencial infermera l’abordatge de la depressió en atenció primària.
  Conèixer estratègies d’abordatge als pacients amb simptomatologia depressiva amb i sense ideació suïcida.

Continguts
El model d’atenció a la cronicitat evidència clínica dels model collaborative care en la depressió
El model INDI evidència clínica en el nostre context sanitari
El paper de la infermera com a care manager: aspectes generals
Procés assistencial de la depressió: disseny del pla de cures
L’escolta activa com element facilitador en l’entrevista clínica.
El paper de la infermera en el seguiment clínic del pacient deprimit: monitoratge de l’evolució simptomàtica i el PHQ-9
Punts clau del maneig farmacològic de la depressió major
Elements psicoeducatius per l’apoderament del pacient
Rol de la infermera en l’assessorament de la família.

Metodologia
Sessions amb Power Point.
Discussió de casos.
Rol-playing.

Qui cuida al pacient depressiu? Propostes per la potenciació del rol infermer en l’abordatge de la depressió en l’Atenció Primària

Informació del Curs

Participants: 20

Hores lectives: 10 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore