Prevenció, Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic

Introducció
Totes les Guies de Pràctica Clínica, coincideixen en la importància de les mesures de prevenció i auto cura cura de les persones amb diabetis per millorar el control de la seva malaltia, les complicacions, així com la millora en la qualitat de vida.
Amb aquesta formació actualitzarem els coneixements dels professionals en el diagnòstic diferencial del peu diabètic, el seu abordatge i tractament, així com, realitzar una correcta prevenció, i identificar els principals errors en el diagnòstic i i el tractament del Peu Diabètic (PD) ja que serà clau pel seu pronòstic i tractament posterior.

Objectius

  • Generals
    Actualitzar els coneixements en el diagnòstic etiològic del PD.
    Millorar les capacitats en la prevenció, el diagnòstic i tractament del PD.
    Augmentar els coneixements dels professionals per interpretar les diferents escales de valoració del risc del PD i la seva aplicabilitat en la consulta d’Atenció Primària.
    Conèixer els criteris de derivació a la Unitat del PD.

Continguts
Epidemiologia i etiopatogènia del PD.
Exploracions del Peu Diabètic: valoració vascular (polsos i ITB) i valoració sensitiva (monofilament i diapasó).
El diagnòstic diferencial del PD: peu neuropàtic i peu neuroisquèmic
Abordatge integral de la persona amb PD.
Tractament local: Cura en àmbit humit, Desbridament hiperqueratosi i descàrrega de la lesió.
Complicacions del PD: Úlcera, Infecció local i Amputació.
Criteris de derivació a la Unitat del PD.

Metodologia
Es realitzarà una modalitat presencial teòrica i pràctica, a través de classe magistral, vídeos i casos clínics.

Prevenció, Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic

Informació del Curs

Participants: 20

Hores lectives: 4 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore