MPOC: malaltia i ús d’inhaladors

Introducció
L’alta prevalença d’aquesta malaltia, entre 9-10% segons els diferents estudis, representa la quarta causa de mortalitat a Espanya. Podríem considerar-la una mortalitat evitable. Es calcula que consumeix un 2% del pressupost de sanitat, és a dir, el 0,25% del PIB.
Al mateix temps, representa el 12-15% dels motius de consulta en l’Atenció Primària (AP), el 35-50% de pneumologia, a més d’un 10% d’hospitalitzacions de causa mèdica, tot això fa imprescindible una bona formació dels professionals pel maneig d’aquesta malaltia.

Objectius
Generals
Identificar l’educació sanitària al malalt amb patologia crònica com a una eina per a modificar els estils de vida i prevenir actituds i conductes de risc.
Conèixer quins són els protocols actuals per a l’atenció als malalts amb processos crònics.
Donar a conèixer els aspectes més rellevants en el diagnòstic i seguiment del pacient amb patologia crònica atès a l’AP, destacant el paper d’infermeria en el seu control (eix central).
Específics
Coneixement de la malaltia.
Ser capaç d’identificar els factors de risc i signes d’alarma.
Adquirir habilitats en el maneig de la tècnica inhalada.
Conèixer les tècniques per aconseguir l’adhesió al tractament.

Continguts
Conceptes de la malaltia.
Tractament farmacològic i no farmacològic.
Prevenció, educació i seguiment.
Exercicis respiratoris.
Oxigenotèrapia.
Coneixement teòric i pràctic referent a la tècnica d’inhalació.
Educació sanitària.
Casos Clínics.

Metodologia
Teòrico-pràctica: amb mitjans audiovisuals i demostració pràctica dels diferents sistemes d’inhalació.

MPOC: malaltia i ús d’inhaladors

Informació del Curs

Participants: 20

Hores lectives: 10 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore