MÒDUL 5. MPOC. (Curs d’atenció integrada a la cronicitat i les necessitats d’alta complexitat)

Aquest Mòdul forma part del Curs d’atenció integrada a la cronicitat i les necessitats d’alta complexitat1. Introducció

L’MPOC és un problema de salut de gran magnitud ja que és la tercera causa de mort al món (GB-OMS), la seva prevalença està en augment i presenta un elevat infradiagnòstic (80,6% segons l’estudi Epi-Scan a Espanya 2017). Es considera una malaltia sistèmica i s’associa a nombroses comorbiditats.

Les guies clíniques nacionals i internacionals recomanen l’ús de la via inhalada pel tractament farmacològic d’aquesta malaltia però els errors en la tècnica inhalatòria i la baixa adhesió del pacient amb MPOC dificulten el control i empitjoren el pronòstic de la malaltia.

Es fa palesa la necessitat d’actualitzar i aprofundir els coneixements sobre l’MPOC i subministrar eines que ens ajudin a abordar de manera més eficient aquest pacient.

2. Objectius

2.1. Generals

 • Aprofundir en el maneig de l’MPOC.
 • Adquirir habilitats en la tècnica correcta dels diferents dispositius inhaladors.

2.2. Específics

 • Donar a conèixer els aspectes més rellevants en el diagnòstic, tractament i seguiment
 • Reconèixer les exacerbacions. Conèixer l’actuació a seguir i els criteris de derivació.
 • Conèixer l’educació sanitària i tècniques motivacionals a emprar.
 • Adquirir coneixements sobre la realització i valoració de l’espirometria.
 • Diferenciar els diferents dispositius d’inhalació i demostrar la tècnica correcta de cadascun d’ells

3. Continguts

 • Definició i simptomatologia. Diagnòstic i classificació de la malaltia.
 • Tractament: no farmacològic i farmacològic. Adhesió terapèutica.
 • Fàrmacs inhalats i nebulitzats: mecanisme d’acció i principals efectes secundaris.
 • Educació sanitària i seguiment del pacient MPOC. Tècniques motivacionals.
 • Taller d’inhaladors (fonaments de la teràpia inhalada, avantatges i inconvenients, dispositius d’inhalació disponibles i tècnica d’inhalació).
 • Exacerbacions com prevenir-les, reconèixer-les i actuació. Criteris de derivació.
 • Casos Clínics.

4. Metodologia

Introducció de la teoria mitjançant els casos de manera interactiva i participativa.
ABP (els alumnes poden presentar casos reals per a treballar-los).
Role-playing.
Taller pràctic

5. Material i recursos tècnics

Projector i ordinador.
Dispositius inhaladors placebo.

MÒDUL 5. MPOC. (Curs d’atenció integrada a la cronicitat i les necessitats d’alta complexitat)

Informació del Curs

Participants: 15

Hores lectives: 5 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore