Maneig del pacient diabètic a la consulta d’Atenció Primària

Introducció
El terme Diabetis Mellitus (DM) defineix alteracions metabòliques de múltiples etiologies caracteritzades per hiperglucèmia crònica i trastorns en el metabolisme dels hidrats de carboni, els greixos i les proteïnes, resultat de defectes en la secreció de la insulina, en l’acció de la mateixa o les dues (OMS,1999) La hiperglucèmia crònica de la diabetis s’associa a complicacions a llarg termini tant visuals, com renals, cardíaques i circulatòries i pot provocar una fallada de diferents òrgans.
La diabetis tipus 2 (DM2) és una malaltia complexa, resultant d’un dèficit de secreció d’insulina i de la resistència a l’acció de l’hormona en els teixits perifèrics. La consegüent hiperglucèmia ocasionarà un increment de la glicosilació de les proteïnes, cosa que conduirà a l’aparició de complicacions microvasculars i macrovasculars de la malaltia. S’estima que al menys el 20% de les persones amb DM2 presenten algun tipus d’alteració neuropàtica; el 15-50% retinopatia; i el 3-35% nefropàtica. El control estricte dels factors de risc cardiovascular en les persones amb DM2 podria disminuir fins a un 50% l’aparició de complicacions i reduir la mortalitat.
Per aconseguir aquest control hem de treballar des de la pràctica basada en l’evidència, amb un ús conscient, explícit i prudent de la millor evidència disponible per la presa de decisions en relació a l’atenció i cura de pacients.
L’educació terapèutica constitueix la base fonamental per al maneig de la diabetis. Les noves estratègies es dirigeixen al canvi de conducta i a l’enfortiment de la capacitat de resolució de problemes per part de l’individu, apoderament (empowerment) del mateix i de la comunitat per actuar en defensa de la seva salut , mitjançant un programa planificat i progressiu, que sigui coherent en els objectius, flexible en el contingut, que cobreixi les necessitats clíniques i psicològiques individuals, i que sigui adaptable al nivell i context culturals.

Objectius

 • Generals
  Actualitzar els coneixements i habilitats infermeres d’atenció primària de salut en l’atenció al pacient amb diabetis.
  Adquirir habilitats de l’ entrevista motivacional i reconèixer la inèrcia terapèutica.
  Actualitzar els coneixements de la farmacologia en diabetis.
  Aprendre i actualitzar coneixements en les tècniques emprades pel pacient i materials.
  Reconèixer els signes i símptomes d’alarma i complicacions agudes.

Continguts
Introducció al context actual, història i diagnòstic del pacient amb diabetis.
La complexitat del tractament, l’educació terapèutica i inèrcia terapèutica.
Què hi ha sobre alimentació?
Què hi ha sobre exercici?
Teràpia farmacològica oral i subcutània.
Continguts de les visites d’educació terapèutica.
Complicacions agudes (hiperglucèmia i hipoglucèmia) i altres.
Actualització en tecnologies.

Metodologia
Taller presencial de 4 hores amb exposició teòrica i interacció entre el grup. Revisió de material.

Maneig del pacient diabètic a la consulta d’Atenció Primària

Informació del Curs

Participants: 20

Hores lectives: 4 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore