Interpretació d`analítiques

Introducció
L`anàlisi de laboratori és una de les proves més comunes en què s`examina una mostra de sang, orina, femta, exsudat o altres substàncies procedents del cos d`una persona que s`està atenent. Aquestes anàlisis tenen com a objectiu avaluar l`estat de la persona per identificar possibles canvis en la salut. Així, doncs, aquesta eina s`utilitza a l`hora de col·laborar en el diagnòstic d`una persona que presenta símptomes de nova aparició o en el control de patologies cròniques i/o degeneratives. De la mateixa manera, són molt útils a l`hora de planificar tractaments, tant farmacològics com no farmacològics.
Històricament, les infermeres han estat les responsables de l`obtenció de la gran majoria de mostres per analitzar-les posteriorment. Tot i això, en l`actualitat, tant l`evolució de la professió com canvis en les necessitats d`atenció de la població, ha perpetuat que cada vegada sigui més habitual que aquestes mateixes infermeres siguin qui interpretin aquestes analítiques i discerneixin entre el grau de normalitat o alteració on es troben els resultats.
Així doncs, cal facilitar i consolidar la capacitació de les infermeres a través d`una formació concreta i adaptada a les necessitats i problemes que detecten en l`exercici de la seva tasca assistencial, per garantir unes cures de qualitat basades en el grau més alt d`evidència actual .
Tant el fet de sol·licitar una analítica com el fet d`interpretar-ne els resultats té cert grau de complexitat, ja que cal tenir uns coneixements i habilitats molt concretes per poder discernir entre diferents graus de normalitat.

Objectius

 • Generals
  Augmentar el coneixement suficient per poder sol·licitar una analítica i interpretar-ne el resultat dins del marc competencial de la infermera de família i comunitària en l`atenció de processos aguts i el seguiment de problemes de salut crònics.
 • Específics
  Identificar els paràmetres a sol·licitar necessaris per col·laborar en el diagnòstic de processos aguts freqüents en atenció primària.
  Discernir els paràmetres a sol·licitar necessaris per a un control eficient de
  persones amb patologies cròniques de gran prevalença.
  Detectar alteracions adequadament en els resultats d`una analítica.
  Entendre el significat dels valors normals o alterats d`una mostra sanguínia, d`orina, de femta o exsudat.

Metodologia i recursos

Exposició teòrica.
Casos pràctics.

Interpretació d`analítiques

Informació del Curs

Participants: 15

Hores lectives: 12 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore