Habilitats docents per a tutors

Introducció
La figura del tutor de residents ha emergit en els últims anys com un dels elements clau del procés d’aprenentatge de l’especialista en formació. La recent publicació del Reial Decret 2008 sobre aspectes formatius aprofundeix en la figura del tutor ampliant i concretant les funcions a desenvolupar en el nou marc normatiu. Sovint el tutor s’enfronta al desenvolupament de les seves funcions, amb l’únic bagatge de la seva motivació i coneixement empíric, sense que se li hagi donat una formació específica en aquest àmbit docent.

Objectius

 • General
  Dotar d’eines docents per als Tutors de Residents d’Infermeria Familiar i Comunitària, que permetin adquirir habilitats i coneixements eficaços per al desenvolupament de la seva Rol.
 • Específics
  Conèixer les diferents funcions de l’avaluació.
  Conèixer el sistema d’avaluació de la formació sanitària especialitzada.
  Comprendre la importància del tutor en l’avaluació dels residents.
  Conèixer el maneig dels diferents instruments de l’avaluació formativa.
  Analitzar i detectar les necessitats formatives dels tutors.

Continguts
Bloc 1
Marc normatiu de l’avaluació en la formació sanitària especialitzada.
Competències professionals.
Eines, mètodes i classificació de l’avaluació:
1. Aprenentatge Basat en Problemes.
2. Incident Crític.
3. Lectura crítica i recerca bibliogràfica.
4. Entrevista Familiar.
Avaluació mitjançant:
5. Observació estructurada de la pràctica clínica (Mini-Cex).
6. El feedback constructiu.
Bloc 2
Treball i discussió en grups:
7. Avaluació grupal de les eines i les necessitats formatives.
8. Anàlisis d’experiències.
9. Expectatives de futur.
10. Necessitats de manteniment-canvi.
Bloc 3
Sessió d’anàlisis i discussió dels resultats del treball grupal.
Conclusions del Taller.

Metodologia
El Taller consta de diverses seccions que es desenvoluparan amb plena participació dels assistents.
El taller es distribueix en tres blocs:
11. Bloc 1. Exposició de continguts teòrics.
12. Bloc 2. Treball i discussió en grups.
13. Bloc 3. Elaboració i exposició de les conclusions del taller.

Habilitats docents per a tutors

Informació del Curs

Participants: 20

Hores lectives: 4 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore