Exploració física en molèsties urinàries i risc d’ITS en competències infermeres

Introducció
L’examen físic constitueix l’eix central de la nostra relació assistencial i és una de les eines més valuoses en la relació amb el pacient.
L’anamnesi i l’exploració física estan basats en coneixement científic, habilitat comunicativa, judici crític i raonament clínic que són parts essencials de la competència clínica.

Objectius

 • Generals
  Augmentar el coneixement i adquirir les habilitats tant en exploració física davant de molèsties urinàries com en el maneig d’ITS.
 • Específics
  Conèixer l’exploració física en el cas de molèsties urinàries.
  Identificar les situacions més prevalents a l’atenció primària que poden provocar simptomatologia de molèsties urinàries.
  Identificar les ITS més prevalents a l’atenció primària, així com el seu maneig (prevenció, detecció i tractament).
  Adquirir les habilitats per realitzar una exploració completa e individualitzada en els supòsits tractats.

Continguts

Introducció a la gestió de la demanda aguda (GID).
Exploració en el context de les molèsties urinàries.:
1. Exploració normal.
2. Exploració física basada en símptomes de molèsties urinàries..
4. Principals situacions que poden ocasionar molèsties urinàries.
5. Casos pràctics.
Exploració en el context d’ITS:
1. Prevalència de les ITS a l’atenció primària: prevenció i detecció.
2. Exploració física basada en el risc d’ITS.
3. Mesures preventives en el abordatge d’ITS (conservadors, PrEP, PEP).
4. Casos pràctics.

Metodologia
Exposició teòrica.
Casos pràctics.
Taller pràctic de casos simulats.
Taller algoritmes diagnòstics.

Material i recursos tècnics
Ordinador-Altaveus
Llitera

Exploració física en molèsties urinàries i risc d’ITS en competències infermeres

Informació del Curs

Participants: 15

Hores lectives: 4 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore