Exploració física del nen i el consell de salut

Introducció
La infància és una etapa de la vida de grans i continuats canvis físics i psíquics. També és el moment en què s’estableixen la majoria d’hàbits que acompanyaran a l’individu a l’edat adulta. És per això
que el seguiment evolutiu del nen i la detecció precoç d’anomalies en el creixement i el desenvolupament, així com de les activitats preventives i de promoció de la salut, tenen tanta rellevància en aquest període.
Cal que les infermeres que porten a terme les revisions del Programa del Nen Sa tinguin habilitat i coneixements en les tècniques exploratòries i els consells de salut.

Objectius

 • Generals
  Conèixer l’exploració física normal de l’infant i el consell de salut.
 • Específics
  Conèixer l’exploració física de l’infant per aparells.
  Conèixer tècniques per a detectar les desviacions de la normalitat.
  Conèixer en quin moment s’ha de derivar a l’especialista i quan s’ha de fer el seguiment.
  Conèixer el consell de salut per part d’infermeria.

Continguts
Conceptes de la malaltia:
1. Aspecte general.
2. Pell i mucoses.
3. Cap.
4. Oftalmologia.
5. Otorinolaringologia.
6. Cardiopulmonar.
7. Abdomen.
8. Genito-urinari.
9. Locomotor.
El consell de salut per part d’infermeria.

Metodologia
Explicacions teòriques i pràctiques amb suport informàtic i material didàctic.
Fomentar la participació dels assistents mitjançant supòsits pràctics, rol play i adquisició d’habilitats amb ninot.

Exploració física del nen i el consell de salut

Informació del Curs

Participants: 20

Hores lectives: 4 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore