Diagnòstic i tractament de les úlceres d’extremitat inferior (UEI)

Introducció
L’úlcera d’origen venós és la complicació més important que pot aparèixer en l’evolució de la insuficiència venosa crònica. El 75-80% del total de les úlceres d’extremitat inferior (UEI) són d’etiologia venosa, la seva prevalença és del 0,5-0,8%, la qual es duplica en la franja d’edat > 65 anys.
Avui en dia les UEI són una patologia que causa gran càrrega de treball en les consultes d’infermeria, tant en temps de dedicació com en costos. Les UEI són difícils de curar, recurrents, generalment cursen amb dolor, mobilitat reduïda i afecten la qualitat de vida, causant aïllament social i gran impacte en el sistema de salut.
Totes les guies de pràctica clínica del maneig de les úlceres d’extremitat inferior coincideixen en la importància de les mesures de prevenció i auto cura en aquests pacients per millorar l’evolució de les lesions, la prevenció de recidives i la millora en la qualitat de vida.

Objectius

  • Generals
    Actualitzar els coneixements en el diagnòstic etiològic de les úlceres de l a extremitat inferior (UEI).
    Millorar les capacitats de les infermeres en la prevenció, el diagnòstic i tractament de les UEI.
    Augmentar els coneixements dels professionals per interpretar el grau de la malaltia arterial perifèrica mitjançà la interpretació dels resultats de l’Índex Turmell Braç (ITB).
    Actualitzar els coneixements en el abordatge del tractament de la teràpia compressiva i les mitges de prevenció.

Continguts
El diagnòstic diferencial de les UEI.
El diagnòstic diferencial de la patologia vascular perifèrica.
Descripció de la tècnica de l’ITB : Utilitat i aplicabilitat en AP de l’ITB.
Contraindicacions i limitacions de la tècnica de l’ITB.
L’Abordatge integral de la persona amb ulcera Venosa, Arterial i de Úlcera de Martorell.
Les mitges i mitjons de compressió com a tractament de la IVC.
Les prestacions d’articles ortopèdics (PAO) finançats i no finançats.
Els criteris de derivació al Cirurgia Vascular.

Metodologia
Es realitzarà una modalitat presencial teòrica i pràctica, a través de classe magistral, vídeos i casos clínics.

Diagnòstic i tractament de les úlceres d’extremitat inferior (UEI)

Informació del Curs

Participants: 20

Hores lectives: 10 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore