Curs de prevenció de la desnutrició en la tercera edat (20h)

Introducció
La desnutrició en la gent gran és un problema comú a tots els nivells d’ atenció sanitària amb una incidència que pot arribar a xifres tan altes com el 60% i més en el cas de les residències geriàtriques. Aquest tipus de malnutrició és sovint passada per alt malgrat que freqüentment complica l’evolució clínica en diferents situacions de malalties agudes i cròniques, disminueix la qualitat de vida i disminueix l’esperança de vida de la població anciana.
Aquest curs donarà coneixements teòrics i pràctics a les infermeres dels CAPs per a poder prevenir, detectar i tractar els casos de desnutrició en usuaris d’edat avançada.

Objectius

 • Generals
  Revisar els conceptes bàsics sobre nutrició en la senectut.
  Conèixer els mètodes de valoració de l’estat nutricional i cribratge nutricional més utilitzats en la tercera edat.
  Revisar les recomanacions dietètiques i nutricionals més actuals per al prevenció i el tractament de la desnutrició en la tercera edat.
  Disfàgia i trastorns de la deglució com a causa de desnutrició.
  Malalties neurològiques i desnutrició.

Continguts
Conceptes de la malaltia.
Tractament farmacològic i no farmacològic.
Prevenció, educació i seguiment.
Exercicis respiratoris.
Oxigenotèrapia.
Coneixement teòric i pràctic referent a la tècnica d’inhalació.
Educació sanitària.
Casos Clínics.

Metodologia
Continguts teòrics amb suport audiovisual i resolució de casos pràctics.

Curs de prevenció de la desnutrició en la tercera edat (20h)

Informació del Curs

Participants: 25

Hores lectives: 20 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore