Curs de dietètica i dietoteràpia (20h)

Introducció
L’estat nutricional de l’individu és essencial per al manteniment o recuperació de la salut. Proporcionar unes pautes dietètiques adequades als usuaris dels CAPs és, doncs, imprescindible i hauria de formar part del tractament de moltes malalties cròniques de gran prevalença en l’actualitat.
Aquest curs pretén ajudar les infermeres a poder aconsellar els usuaris de manera precisa i basada en l’evidència científica més recent.

Objectius

  • Generals
    Revisar els conceptes bàsics sobre l’alimentació i la dietètica.
    Conèixer les bases d’una alimentació saludable en les diferents etapes de la vida.
    Aprendre a planificar un menú setmanal complert.
    Revisar les recomanacions dietètiques i nutricionals més actuals per al tractament de: obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Continguts
Conceptes bàsics de dietètica i nutrició clínica: macronutrients, micronutrients, funcions en l’organisme, recomanacions nutricionals i ingestes recomanades.
Alimentació saludable en les diferents etapes de la vida: infància, adolescència, edat adulta, tercera edat.
Planificació d’un menú setmanal complert i equilibrat.
Suport nutricional en el pacient amb sobrepès i obesitat.
Suport nutricional en el pacient diabètic: diabetis mellitus tipus I, tipus II i diabetis gestacional.
Suport nutricional en les patologies cardiovasculars.
Suport nutricional en les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries.

Metodologia
Continguts teòrics i aplicació de dietes en casos pràctics de diferents patologies amb suport audiovisual.

Curs de dietètica i dietoteràpia (20h)

Informació del Curs

Participants: 25

Hores lectives: 20 hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore