Afegint valor a la cura de les ferides, recomanacions basades en la evidència

Introducció
Malgrat la publicació de nombroses guies de pràctica clínica (GPC) sobre la cura de les ferides existeix molta variabilitat entre les infermeres en la pràctica assistencial.
La incorporació a la pràctica habitual infermera de les intervencions avalades per les GPC es pot veure dificultada pels valors del professional, l’experiència professional, la tradició, el sentit comú o les teories no provades.
Aquesta formació permet fer recomanacions sobre els abordatges de prevenció, diagnòstic i tractament incorrectes en ferides agudes i cròniques per millorar l’atenció en aquest àmbit.

Objectius

  • Generals
    Millorar les capacitats de les infermeres en l’abordatge de les persones amb ferides agudes i cròniques.
    Actualitzar els coneixements en les mesures de prevenció, diagnòstic diferencial i tractament de les ferides cròniques segons la seva etiologia basades en la evidència disponible.
    Augmentar els coneixements dels professionals per realitzar cures segures i eficients.

Continguts
Valoració integral de la persona amb una ferida.
Prevenció de complicacions en les ferides.
Tractament local de la ferida aguda: neteja, sutura, apòsits, benes, pomades antibiòtiques.
Tractament local de la ferida crònica: neteja, desbridament, gestió de l’exsudat, protecció pell perilesional, estimulació de la cicatrització, embenats.
Maneig de la càrrega bacteriana: recollida de mostres per a microbiologia, tractament local, tractament sistèmic.
Mesures de prevenció de recidives.

Metodologia
Es realitzarà una modalitat presencial teòrica i pràctica, a través de classe magistral, vídeos i casos clínics.

Afegint valor a la cura de les ferides, recomanacions basades en la evidència

Informació del Curs

Participants: 20

Hores lectives: 10 hores

2 edicions de 5h hores

Docent/s: Membres del Grup de treball

Organització: AIFiCC

Preu: Demaneu pressupost a [email protected]

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore