Màster universitari en Salut i Comunitat

La salut de la població depèn d’una gran varietat de determinants, la majoria dels quals es troben fora del sistema sanitari (Marmot et al. 2008). Els determinants socials de la salut són les circumstàncies en les quals les persones neixen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies són el resultat de la distribució dels diners, poder i recursos a nivell mundial, nacional i local que depenen, al seu torn, de les diferents polítiques adoptades (Organització Mundial de la Salut, 2008). La desigual distribució de recursos i oportunitats relacionats amb la salut, es tradueix en una pitjor salut entre els col·lectius socialment més desafavorits. Aquestes diferències de salut s’anomenen desigualtats socials en salut.  

Les modificacions dels entorns són un pas previ per aconseguir canvis de salut a llarg termini, i es refereixen a la posada en marxa de programes, estratègies de comunicació, serveis o recursos, que poden facilitar l’adopció de conductes saludables, així com millores en les condicions de vida de les persones. Aquestes accions comunitàries s’implanten en escoles, barris, llocs de treball i oci, etc., inclús poden ser canvis polítics amb afectacions globals en la comunitat, amb l’objectiu de facilitar conductes saludables i millorar les condicions de vida. Malgrat l’evidència científica en aquest context, les polítiques de salut segueixen dominades per solucions centrades en la malaltia i l’assistència sanitària, ignorant moltes vegades l’entorn social i físic. Així, més enllà de les millores en els sistemes de salut, la principal “causa de les causes” del benestar s’hauria d’abordar a través d’intervencions dirigides a l’entorn urbà, cosa que implica transformar les condicions de vida i de treball de les ciutats, així com els processos socials i els coneixements que poden conduir a una millora sostenible de la salut urbana (World Health Organization 2010).

El Màster universitari en Salut i Comunitat dona resposta a les necessitats formatives de diferents agents que intervenen en processos comunitaris relacionats amb la salut, qualitat de vida i benestar de les poblacions. Es realitza a partir d’una metodologia de treball multi professional que fomenta la interacció de diferents coneixements i rols professionals, centrant-se específicament en les accions per promoure la salut en les comunitats. Així mateix, posa l’accent en la participació de la comunitat en totes les fases dels processos comunitaris que tenen com a objectiu millorar o mantenir la seva salut. El màster pretén donar coneixement sobre salut i comunitat a professionals que vulguin millorar la salut del seu territori, a l’estudiantat que vulgui accedir a un doctorat relacionat en ciències de la salut i de la vida, com pot ser un doctorat en salut pública o en salut comunitària o a diferents persones que treballen en el món de la recerca o de l’ensenyament i vulguin millorar tècniques d’anàlisi de situació de salut de comunitats, intervenció i avaluació de programes i accions comunitàries.

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore