2a Beca investigació FAECAP

FAECAP convoca la 2a beca d’Investigació per donar impuls a tots aquells investigadors novells o grups emergents que s’estan iniciant al camp de la recerca i que necessiten una ajuda per realitzar un projecte de recerca.

Objectius

  • Promoure i fomentar el progrés científic i la investigació infermera a l’àmbit de l’Atenció Familiar i Comunitària.
  • Potenciar la qualitat de les cures infermeres.
  • Afavorir la difusió de resultats de treballs de recerca.

Dotació
La dotació de la beca serà de 1.200 euros.

La beca estarà subjecta a les retencions i als impostos que estipuli la legislació vigent, els quals seran detrets de la corresponent dotació econòmica.

Durada
El període previst per completar el projecte serà inferior a 2 anys des de la subscripció del compromís dacceptació de la beca.

Acceptació de les bases

El fet de concórrer a aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases i de la resolució, que serà inapel·lable, així com la renúncia a qualsevol tipus de reclamació.

FAECAP es reserva el dret de modificar la redacció de les bases per tal d’aclarir-ne o precisar-ne el contingut, sense que això en suposi una alteració substancial.

Accedir a Annex 1: Resum.

Accedir a Annex 2: Projecte de recerca.

Accedir a Annex 3: Curriculum Vitae Investigadors.

Accedir a Annex 4: Document Compromís.

Accedir a Annex 5: Autorització Institució.

Tota la informació aquí.

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore