Nota informativa sobre el procés d’obtenció del títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària per via excepcional.

Per tal de facilitar el procés d’obtenció del corresponent títol d’especialista, el Ministeri d’Universitats ha publicat aquesta nota informativa sobre:

Resolució del procediment:

Una vegada dictada la resolució del 31 de gener, es traslladarà al Ministeri de Sanitat per a que procedeixi a l’expedició del títol d’especialista, conforme al que disposa la disposició final segona del Reial decret 589/2022, de 19 de juliol, pel qual es regulen la formació transversal de les especialitats en Ciències de la Salut, el procediment i criteris per a la proposta d’un nou títol d’especialista en Ciències de la Salut o diploma d’àrea de capacitació específica, i la revisió dels establerts, i l’accés i la formació de les àrees de capacitació específica; i s’estableixen les normes aplicables a les proves anuals d’accés a places de formació en especialitats en Ciències de la Salut.

Això no obstant, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de la disposició transitòria segona del Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, només es podrà accedir per aquesta via a un únic títol d’infermer, o d’ajudant tècnic sanitari especialista.

A aquest efecte, una vegada superada la prova d’accés al títol d’especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, l’interessat, en un termini màxim de 30 dies hàbils a comptar de la publicació dels llistats definitius d’aptes, s’haurà de presentar una sol·licitud adreçada a la Secretaria General d’Universitats, del Ministeri d’Universitats, assenyalant si voleu obtenir aquest títol d’especialista o voleu esperar a la realització d’una o més de les possibles proves d’avaluació per a l’accés excepcional a altres títols d’especialista en infermeria, segons model publicat com a Annex a la present resolució.

Aquesta sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica del Ministeri d’Universitats:

https://universidades.sede.gob.es/procedimientos/portada/ana/3513/idp/1516

La sol·licitud del títol per la seu del Ministeri d’Universitats és un tràmit independent de la recepció el certificat d’Apte, no cal disposar d’aquest últim per sol·licitar el títol.

A aquelles persones que no hagin expressat la seva voluntat i no hagin emplenat dit formulari, se’ls atorgarà d’ofici, l’especialitat en què hagi obtingut una major qualificació.

El termini de 30 dies hàbils finalitza el 15 de març del 2023.

Podeu llegir tota la nota informativa aquí.

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore