Edició 2023 | Curs: Atenció podològica a les persones amb diabetis des de l’Atenció Primària i Comunitària. Criteris de derivació a l’Atenció Podològica Comunitària 

Tenint en compte, d’una banda l’augment de la prevalença de diabetis en la població, i de l’altra la necessitat de donar a conèixer el circuit de derivació, es proposa aquesta formació adreçada a professionals d’infermeria de l’Atenció Primària per atendre a persones diabètiques amb peu diabètic. No únicament en el diagnòstic i en el tractament, si no també en la seva prevenció. Aquest curs té com objectiu que aquests professionals sàpiguen prevenir, avaluar, diagnosticar, tractar i derivar els pacients amb diabetis.

Objectius Generals

Augmentar els coneixements i adquirir les habilitats en l’exploració i classificació de la patologia del peu en les persones amb diabetis

Objectius Específics

Conèixer les patologies més prevalents en els peu i ungles de les persones amb diabetis

Conèixer les tècniques bàsiques d’exploració neuropàtica i vascular del peu diabètic

Aprendre a definir i classificar el peu de riscAprendre les pautes d’actuació davant els problemes del peu diabètic

Conèixer el circuit establert a l’Atenció Primària per a la derivació a l’atenció de podológica

Metodolgia: Curs online. El curs es desenvolupa a l’aula virtual de formació de FAECAP. Conté 4 unitats amb un resum en format pdf per poder descarregar i material audiovisual de suport.

Crèdits  concedits pel CCFCPS: 1,1.

Nombre d’hores a  distància: 6h Consulteu el Programa Curs Online_ Atenció podològica a les persones amb diabetis_AIFiCC

Aquest curs estarà disponible fins el 31/12/2023

Us podeu inscriure aquí.

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore