Publicació Instrucció Atenció podològica a les persones amb diabetis i amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques

Us informem que la Instrucció 11/2022 del CatSalut, Atenció podològica a les persones amb diabetis i amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes, s’ha publicat al web del CatSalut.

Aquesta instrucció és fruit del treball conjunt realitzat entre diferents agents del sistema i que es va publicar en el següent document de consens. En aquest, es defineix la cartera de serveis, estableix el numero de visites en funció del perfil clínic i de complexitat de la persona, i s’implementen canals de comunicació i coordinació electrònics.

A partir de l’1 de gener del 2023 entra en funcionament aquesta nova CdS i el nou circuit de connectivitat entre l’Atenció Primària i Podologia a tot Catalunya. Aquest ha estat en fase de pilotatge des del mes de setembre en 7 EAP de Catalunya, amb una valoració global molt satisfactòria.  Així doncs, a partir d’aquesta data totes les derivacions a podologia s’hauran de realitzar per aquest nou sistema. Les derivacions que s’hagin realitzat durant els mesos de novembre i desembre pel sistema antic (paper) es recomana que es traspassin al nou sistema de comunicació integrat a la següent visita, de forma oportunista. Com també es reforci la informació entorn a la cura dels peus a totes les persones amb diabetis, i en especial a les persones que segons els criteris establerts no disposaran de les visites amb podologia comunitària. 

Aprofitem per recordar-vos que segueix disponible el curs de formació virtual sobre atenció al peu diabètic i criteris de derivació a podologia comunitària, relacionat amb el nou sistema de connectivitat i també els canvis en la CdS. Aquesta formació es realitza en el marc del conveni que l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) estableix amb les societats científiques de l’Atenció Primària i Comunitària. Concretament, es realitza per part de l’AIFiCC i té una durada de 6 hores de formació (1,1 crèdits).

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore