Recomanació publicada el març de 2014, actualitzada el desembre de 2022.

En aquesta recomanació podeu trobar una síntesi de les guies de pràctica clínica més recents i l’evidència científica més actual.

Nota: Aquesta fitxa és una recomanació per a l’ajuda a la presa de decisions en l’atenció sanitària. No és de compliment obligat ni substitueix el judici clínic del personal sanitari.

  • L’objectiu principal del tractament farmacològic de la febre és l’alleugeriment del malestar, en comptes de l’assoliment d’una temperatura normal.
  • El tractament de la febre amb una pauta alternant d’antitèrmics és una pràctica freqüent al nostre entorn, recomanada pel 27-76% dels professionals sanitaris. No obstant això, no mostra avantatges clars respecte a la monoteràpia i, a més, pot presentar problemes de seguretat quant a l’administració de dosis superiors a les indicades i potencialment tòxiques.

Podeu trobar tota la informació aquí.

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore