Nova Guia de Pràctica Clínica al Programa de GPC al Sistema Nacional de Salut

Es tracta de la GPC sobre Atenció pal·liativa a l’adult en situació d’últims dies, elaborada per l’Agència de Coneixement en Salut (ACIS). Unitat d’Assessorament Cientificotècnic, Avalia-t.

Objectiu:

L’objectiu d’aquesta Guia de Pràctica Clínica és servir com a instrument per millorar l’atenció sanitària de les persones en situació d’últims dies i de les seves famílies, en els diferents àmbits i centres on siguin atesos (atenció hospitalària, atenció primària, atenció a domicili, serveis d’urgències i centres sociosanitaris). S’aborden les àrees clíniques següents:

  • reconeixement de la situació d’últims dies
  • comunicació i informació
  • presa de decisions compartida
  • desenvolupament del pla de cures, hidratació, maneig de símptomes (dolor, dispnea, nàusees i vòmits, ansietat, delírium i raneres) i sedació pal·liativa.

També s’inclou informació sobre aspectes ètic-legals i un document d’informació per a familiars i familiars.

Veure el Document Complet

Més informació

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore