Criteris alimentaris per a la contractació de la gestió del menjador de centres educatius 2020

L’Agència de Salut Pública de Catalunya amb l’acord del Departament d’Educació han elaborat el nou document sobre Criteris alimentaris per a la contractació de la gestió del menjador de centres educatius, 2020, basat en l’actualització de la guia, L’alimentació saludable en l’etapa escolar. 2020.

Tal i com s’explica en la introducció del document, els criteris que es descriuen són aplicables en l’àmbit territorial de Catalunya en la contractació dels serveis de restauració per a infants i joves dels centres educatius públics, privats i concertats i dels centres d’educació especial (CEE), així com dels casals d’estiu, campus esportius, etc.

En les licitacions públiques i concursos, els plecs de clàusules que fixen les condicions per a l’adquisició d’aliments o per a l’adjudicació de la gestió del servei de restauració i del servei de màquines expenedores d’aliments i de begudes, cal que incloguin clàusules específiques que garanteixen una alimentació saludable per a les persones usuàries del servei, d’acord amb les recomanacions que recull el present document, i cal que es valori la compra pública segons criteris de justícia social i sostenibilitat ambiental. Aquests criteris quedaran recollits en el proper Decret de Menjadors Escolars.

Els criteris que en el document es proposen per incloure en els plecs de clàusules, s’extreuen tant de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, com de la guia L’alimentació saludable en l’etapa escolar. Edició 2020, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore