Les infermeres i els infermers i l’atenció dels infants i adolescents a les escoles

Atesos els diferents pronunciaments, consultes i sol·licituds de presa de posició davant la situació de necessitat de cures infermeres tant a les escoles ordinàries com les que requereixen intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI) i les d’educació especial, les entitats signants d’aquest document volem fer les següents reflexions:

Primera.- Vagi per endavant el nostre compromís amb la necessitat urgent d’afrontar el repte i l’obligació de millorar en el possible la salut en el context de les comunitats educatives en benefici de tots els nens i les nenes i el seu entorn significatiu així com de contribuir a resoldre problemes que fan molt difícil que l’escola esdevingui de veritat inclusiva i disposi dels suports necessaris que garanteixin la igualtat d’oportunitats. Les nenes i els nens no són ciutadans del futur, ho són del present.

Mentre professionals de la salut, autoritats sanitàries, educatives i socials fan tota mena de càbales, cada minut de la vida d’infants, familiars, mestres, però també infermeres i infermers, viuen situacions difícils i pateixen necessitats no satisfetes, que requereixen una solució immediata i preeminent.

Segona.- Les infermeres orienten, guien i acompanyen les persones en tot el seu recorregut vital i ho fan proporcionant cures infermeres a la persona, la família i la comunitat. Els infants i els joves són subjecte d’atenció i intervenció de les infermeres. Les infermeres acompanyen l’infant i el jove, sa o malalt, en el seu procés de salut, i ho fan des d’un abordatge integral de les seves necessitats a través d’activitats de caràcter assistencial, de prevenció i promoció de la salut.

Tercera.- En el sí de professió infermera comptem amb perfils professionals que poden fer sinergia convenientment al servei del requeriments de cures dels infants i adolescents que atenem. Des de la infermera generalista a la infermera especialista -a l’escola principalment la infermera familiar i comunitària, la infermera pediàtrica i la infermera de salut mental- i la infermera experta, com està reconeguda la infermera escolar.

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore