Nota informativa del Ministeri de Sanitat sobre el Xarampió a Espanya

En relació a la vacunació enfront del xarampió, el Ministeri de Sanitat publica la present nota informativa a la seva web: 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Notainformativa_Sarampion.pdf
La situació epidemiològica del xarampió a Espanya no ha variat, mantenint l’estat d’eliminació des de l’any 2016. Per tant, no hi ha motius que justifiquin un canvi d’estratègia de les recomanacions de vacunació ja establertes i que són les que es recullen en el calendari comú de vacunació al llarg de tota la vida.En relació a la vacunació dels adults: 

  • Es recomana la vacunació amb dues dosis de triple vírica, amb un interval entre dosi d’almenys 4 setmanes, a les persones nascudes a Espanya a partir de 1970 que no hagin patit la malaltia i que no tinguin història de vacunació amb dues dosis.
  • En el cas que l’adult hagués rebut amb anterioritat una única dosi, s’administrarà una segona (mantenint l’interval anteriorment especificat).
  • En les persones nascudes abans de 1970  s’assumeix que són immunes per haver patit la malaltia amb anterioritat.
  • Els professionals sanitaris que no hagin passat la malaltia i no estiguin vacunats amb dues dosis enfront de xarampió tenen un major risc d’adquisició de xarampió que la població general. És important que aquest col·lectiu revisi la seva cartilla de vacunació i procedeixi
  • a la vacunació en cas necessari. 
  • No és necessària serologia prèvia a la vacunació ni control serològic posterior
  • Cal aprofitar qualsevol contacte de les persones amb el sistema sanitari per informar i actualitzar l’estat de vacunació.

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore