JO EM VACUNO! PER MI i PER TOTS!

La grip és un problema important de salut pública, per les altes taxes de morbilitat, de complicacions i mortalitat en grups específics de població. També, incrementa les taxes de consulta, d’hospitalització i ingrés en UCI.

La vacunació antigripal és junt amb el rentat de mans, les mesurers més eficaces per prevenir la grip. Les persones vacunades tenen una probabilitat més baixa de contagi, però s’ha de tenir en compte que un dels objectius principals de la vacunació no és solament evitar la infecció, sinó la prevenció de les complicacions que pot comportar la infecció del virus de la grip.

Els professionals sanitaris no vacunats poden ser un factor clau en l’extensió de brots epidèmics en centres sanitaris ja que entre un 30-50% de les persones infectades amb el virus de la grip poden restar-hi asimptomàtiques, però poden transmetre’l. El professional sanitari ha de vetllar per la seguretat del pacient i per aquets motiu és important que estigui protegit de la grip ja que prevenir o limitar el seu contagi depèn del grau d’immunitat col.lectiva.

Per tant, cal vacunar-se per protegir-se, per evitar la transmissió i per contribuir en la seguretat de les persones que no es poden vacunar.

VACUNA’T ÉS LA TEVA RESPONSABILITAT!!

Més informació en:

  1. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Vacunacion_sanitarios.pdf
  2. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Preguntas_respuestas_gripe_profsanitarios_2019-2020.pdf
  3. http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/
  4. http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/CBC/recursos/documents_tematica/posicionament-vacunes-juliol-2019.pdf
  5. http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigripal/info_vacunacio_grip_de_professionals_sanitaris/1441_PSALUT_grip_professionals.pdf

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore