AIFiCC valora positivament que el Govern de Catalunya iniciï el procés d’acreditació per a la prescripció infermera

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) veiem amb satisfacció que avui 27 d’agost el Govern de Catalunya aprovi i posi en marxa el procés d’acreditació perquè les infermeres i els infermers realitzin la indicació, ús i autorització de dispensació de medicament i productes sanitaris, el que coneixem com a “prescripció infermera”.

Amb l’acreditació podrem emetre les ordres de dispensació en l’àmbit dels medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris d’acord amb el catàleg de productes farmacèutics del CatSalut, 4.711 productes sanitaris, 60 medicaments finançats i 1.172 no finançats.

Valorem positivament l’inici d’aquest procés d’acreditació per la prescripció infermera, que segur ens permetrà treballar amb una major seguretat jurídica però no podem oblidar que aquesta prescripció, recollida al Real Decreto 1302/2018, del 22 d’octubre, està molt lluny de regular la veritable pràctica de les infermeres i els infermers, i per tant, aquest Decret se’ns queda curt.

Aquest Real Decreto estableix també un segon requisit, la disponibilitat de protocols o guies de pràctica clínica i assistencial elaborats conforme normativa estatal per la Comissió Permanent de Farmàcia del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

No entenem com les competències de la infermera de l’àmbit d’Atenció Primària i de l’especialista en Infermeria Familiar i Comunitària que les capacita per atendre a les persones en processos aguts i en el seguiment de les malalties cròniques, pugui entrar en contradicció amb la legalitat quan ha d’indicar i dispensar un fàrmac subjecte a prescripció mèdica i que ja estan indicats en els protocols i guies de pràctica clínica utilitzades a l’Atenció Primària de Salut (APS).

Per tot això, demanem al Govern de Catalunya que continuii treballant perquè les infermeres i els infermers de Catalunya puguin assolir a curt termini el reconeixement legal en la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris financiats o no, en el marc dels protocolos i guies de pràctica clínica i assistencial utilitzades a l’APS.

Quins són els requisits?

En el cas de voler-se acreditar en l’àmbit de cures generals, estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o ATS o equivalent i acreditar una experiència laboral mínima d’un any com a infermera. En cas de no tenir aquesta experiència mínima, s’ haurà de superar un curs d’adaptació ofert pel Departament de Salut i delegat a les organitzacions col•legials infermeres, acreditat, gratuït i online, de 5h.

Si encara no tens l’any d’experiència, és convenient esperar a complir l’any per poder fer la sol•licitud. En cas que, per les teves responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït.

En el cas de voler-se acreditar en l’àmbit de les cures especialitzades (Salut Mental, Treball, Familiar i Comunitària, Geriatria, Llevadora i Pediàtrica) cal disposar també del títol d’infermera especialista i acreditar una experiència mínima d’1 any com a infermera especialista en un lloc de treball reconegut com a tal.

Com cal demanar les acreditacions?

Les acreditacions es podran demanar a través d’un procés extraordinari que durarà uns 4 mesos per a totes les infermeres i els infermers que treballin al SISCAT (Sistema Sanitari Públic de Catalunya). En aquests casos seran els centres de treball del SISCAT els encarregats de demanar a l’Administració l’acreditació de les seves aproximadament 30.000 infermeres i infermers. Per tant, les infermeres del SISCAT no hauran de fer la sol•licitud d’acreditació i se’ls hi demanarà el consentiment informat perquè el centre comuniqui les seves dades al Departament de Salut.

Pel que fa a la resta d’infermeres i infermers que exerceixin a Catalunya en centres, serveis i establiments sanitaris de caràcter privat per compte propi o aliè (fora del SISCAT), hauran de demanar la seva acreditació a través del portal canalempresa.gencat.cat o a través de la seu electrònica web.gencat.cat/ca/seu-electronica.

Quan tindrem la resolució?
Les resolucions es posaran a disposició del sol•licitant en el termini màxim de 6 mesos des de la comunicació de dades del centre SISCAT o la presentació de la sol•licitud.

On puc demanar informació?
Pel que fa al procediment d’acreditació podeu fer arribar qualsevol dubte a la següent adreça de contacte: [email protected]

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore