Capítol VIII La protecció de dades personals en els circuits territorials per al tractament de les dades personals de dones en situacions de violència masclista

Us informem que està disponible al web de l’Institut Català de les Dones el nou Capítol VIII La protecció de dades personals en els circuits territorials del Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista.   

En aquest capítol es concreten les finalitats i s’especifiquen els usos del tractament de les dades personals de dones en situacions de violència masclista en relació amb les diferents parts que hi intervenen. El document està revisat i adaptat, amb la col·laboració i suport de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,  a la vigent  normativa sobre protecció de dades (Reglament UE de 27 d’abril de 2016, i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre).   

Esperem que aquest recurs us sigui útil per afavorir el treball en xarxa.

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore