Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC)

Informació del Departament de Salut
L’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) suposa la revisió i actualització de l’anterior Reforma de l’atenció primària. El Departament de Salut ha establert com una de les prioritats de la XI Legislatura potenciar l’atenció primària com a eix vertebrador del sistema de salut i peça clau per millorar l’estat de salut de la població, garantir i augmentar l’equitat i millorar l’eficiència del sistema.
Els principis clau de l’estratègia són: – Potenciar l’orientació comunitària com a estratègia de generació de salut i de lluita contra les desigualtats en salut.
– Garantir un model biopsicosocial d’atenció centrat en la persona.
– Respondre als canvis demogràfics i a l’augment de la multimorbiditat.
– Garantir la qualitat i seguretat.
– Abordar les desigualtats amb equitat territorial i sostenibilitat del sistema públic.
– Consolidar els lideratges professionals i fomentar la participació de la ciutadania.

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore