La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya ha rebut la notificació de diversos casos sospitosos de xarampió

Durant els darrers mesos, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya ha rebut la notificació de diversos casos sospitosos de xarampió, alguns dels quals s’han confirmat per laboratori. Fins a data d’avui, s’han confirmat un total de 15 casos, que pertanyen a diferents cadenes de transmissió iniciades a partir de casos importats arribats a Catalunya procedents de països amb brots.

Actualment a Europa, hi ha diversos països amb brots actius de xarampió i, per tant, és d’especial rellevància estar correctament vacunat atesa la gran contagiositat de la malaltia.  És molt important detectar precoçment les persones que consultin per simptomatologia compatible amb un quadre de xarampió als centres sanitaris, tant a l’àmbit de l’atenció primària com d’urgències hospitalàries, per evitar la transmissió a altres persones que es trobin a les sales d’espera, atendre’ls el més aviat possible i posar-los separadament durant el temps que estiguin esperant ser atesos. 
Donada la situació epidemiològica actual, cal augmentar la sospita diagnòstica enfront un quadre compatible amb la malaltia i fer la notificació urgent de qualsevol sospita als Serveis de Vigilància Epidemiològica de cada territori o al Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC), fora de l’horari laboral.
 
És molt important que el personal que treballa en centres sanitaris estigui correctament vacunat?, i que si algun professional no està immunitzat correctament no atengui casos sospitosos de xarampió. Cal recordar que a Catalunya el xarampió autòcton es considera eliminat des de l'any 2000 però, els viatges internacionals més ràpids i la mobilitat geogràfica en general, poden produir ocasionalment la reintroducció del virus del xarampió.  És molt important continuar mantenint un bon nivell de cobertura de vacunació en la població administrant les dues dosis corresponents de la vacuna triple vírica als infants, segons el calendari vacunal vigent.

Recordar-vos que teniu disponible la infografia en relació al Protocol d’actuació per al personal sanitari davant d’una sospita de xarampió, al Canal Salut, així com la resta de documentació relacionada amb aquesta malaltia, a l’apartat Recursos per a professionals de la fitxa del Xarampió.


Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore