Salut confirma que les infermeres poden administrar les vacunes sistemàtiques sense prescripció mèdica com fins ara

Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya – 12 de gener de 2018
La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària de la Conselleria de Salut ha confirmat al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya que la situació no ha canviat en relació a les campanyes de vacunació.
La nota informativa enviada pel Departament de Salut el 2016 en el que s’aclaria com havien d’actuar les infermeres i infermers en el cas de les vacunacions està totalment vigent es veu reforçada pel posicionament de la Comissió de Salut Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), aprovat en sessió de 28 de setembre i que sosté el mateix criteri que el Departament de Salut.
La nota informativa aclareix que les actuacions de les infermeres i infermers en l’àmbit de la vacunació, desenvolupades en compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques, no vulneren el que estableix el Reial decret 954/2015, i no comprometen, en cap cas, la cobertura plena de les pòlisses d’assegurança per responsabilitat civil professional que emparin l’actuació d’aquest col·lectiu.
L’àmbit d’activitat de la vacunació segons el calendari de vacunacions sistemàtiques respon a un objectiu de salut pública responsabilitat de les administracions sanitàries i s’adreça a població sana, entenent que no estan subjectes a un diagnòstic previ, sens perjudici de la necessària valoració individual que ha de fer el o la professional prèviament a l’acte d’administració d’una vacuna.
Per evitar confusions i dubtes sobre aquesta qüestió, el Departament de Salut ha publicat la Nota informativa en relació amb les actuacions de les infermeres i infermers en l’àmbit de les activitats de vacunació i les recomanacions de vacunació davant la grip de la temporada 2017-2018 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en espais online fàcilment accessibles pels professionals de la salut:

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore