Jornada: M’han citat a un judici. I ara què? Guia per a professionals