Informe d’Avaluació de l’Estratègia de Cures Pal·liatives.