Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments per part de les infermeres de: Hipertensió, i: Diabetis mellitus tipus 1 i tipus 2